Pano u OŠ Hreljin – vršnjačko informiranje

Terensku nastavu iskoristili smo za posjet OPG-u Plesničar u Fužinama. Ugostili su nas ljudi koji tamo stanuju te nas učili o različitim biljakama i njihovim imenima. Najviše smo učili o ljekovitom bilju. Šetnjom po terenu gledali smo različite grmove, a najviše je bilo grmova lavande. Potom smo dobili zadatak da pri povratku moramo ubrati barem 5 različitih ljekovitih biljaka o kojima smo učili. Svi smo nabrali mnogo biljaka i lavande za herbarij koji smo napravili i spremili kada smo došli natrag.

U Fužinama je bilo super, a naši herbariji sada stoje doma ispod teških knjiga i nakon 15 dana donijet ćemo ih u školu da ih svima pokažemo. Za sada smo ukrasili pano u školi gdje smo stavili slike i dojmove s izleta da i drugi učenici vide gdje smo bili i što smo naučili.