Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Predstavili smo priručnik globalnog obrazovanja u TV emisiji Učionica na Kanalu Ri

Predstavili smo priručnik globalnog obrazovanja u TV emisiji Učionica na Kanalu Ri

Gostovali smo još jednom u TV emisiji Učionica Kanala Ri emitiranoj 4. siječnja 2018. u kojoj smo javnosti predstavili priručnik globalnog obrazovanja za nastavnike Jedi lokalno, misli globalno.

Odgovori