Radionica globalnog obrazovanja o posljedicama hrane u OŠ Viškovo

Učenici OŠ Sv. Matej vrlo rado sudjeluju u nizu aktivnosti u sklopu projekta EAThink. Osim rada u školskom vrtu, terenskog posjeta održivoj, ekološkoj farmi, sudjeluju u radionicama globalnog obrazovanja.

Drugi dio radionice održan je na temu utjecaja proizvodnje, distribucije hrane kao i posljedica njezinog otpada, ali i ambalaže hrane.

S učenicima smo raspravljali o cijeni hrane, količini otpada od hrane, količini bačene hrane i stavili tu činjenicu u kontekst velikog broja ljudi koji pate od gladi, izlovu riba, zagađenju zemlje i vode te niuu drugih aspekata hrane.