Reciklirano imanje Vukomerić

U utorak 4. listopada posijetio sam reciklirano imanje Vukomerić. Imanje je izgrađeno od predmeta koji su bili predviđeni za smeće, ekoloških materijala (drvo, šljunak, kamen, vuna, itd.) te obnovljivih izvora energije (svjetlosna i toplinska energija, energije vjetra i biomase).

Reciklirano imanje izgrađeno je pod vodstvom udruge ZMAG (Zelena mreža aktivističkih grupa). Iako je imanje i dalje u gradnji, meni je izgledalo lijepo i zanimjivo. Vidio sam otprilike 4 kućice izgađene od ekoloških materijala od kojih je većina imala krovne vrtove. Krovni vrtovi ne služe samo za ukras već su i dobri izolatori.

Nakon kratkog razgledavanja i pauze otišli smo vidjeti kako se radi humus. Humuas je ostatak organskih tvari koji se razgređuje i kasnije koristi kao poboljšavač kvalitete zemlje. Humus se naziva „San svakog vrtlara“.

img_4599

Nešto nakon posjete humusu započelo je predavanje o vrtlarstvu i permakulturnim vrtovima kojih je na imanju bilo mnogo. Permakulturni vrt je vrt u kojemu se sade ratličite vrste biljaka i ne koriste se kemikaljie ili gnojiva. Kada je predavanje završilo podijelili smo se u dvije grupe i moja grupa je otšla do mjesta gdje je bio posađen grah. Tamo sam naučio kako grah za sobom ostavlja tlo bogato dušikom. Isčupali smo nekoliko stabiljka i odnesli ih do bunara. Tamo smo stabiljku odvojili od mahuna i bacili ju u kompost. Sjemenke graha smo vadili iz mahuna i razvrstavali ih po bojama, taj mi je dio bio izrazito zanimljiv jer sam uočio koliko različitih vrsta postoji.

Time smo završili naš posijet i pripremili se za odlazak. Izlet na reciklirano imanje u Vukomerićima mi je bilo zanimljivo iskustvo i nadam se da ćemo to uskoro ponoviti.

Album s fotografijama pogledajte na našoj FB stranici.