Reklame

Reklame su šarene, zanimljive i tjeraju nas na kupnju proizvoda, ali čine li nas naivcima? Možemo li se naučiti kritički razmišljati i tako odbaciti neke od poruka koje nas u današnje vrijeme jednostavno navode na potrošnju? Temeljem predavanja, rasprave, gledanja video uradaka i interaktivnih igara učenici se osposobljavanju za kritično razmišljanje pri čemu su neki od ciljeva usvajanje kompetencija prepoznavanja vjerodostojnosti informacija, prihvaćanje društvene odgovornosti, preispitivanje autoriteta, prepoznavanje opasnosti konzumacije nezdrave hrane i osposobljavanje za objektivnu procjenu.

 

Pripremu možete preuzeti ovdje

Odgovori