Sigurnost opskrbe hranom

“Food security” je složen koncept, a preveden je na hrvatski kao sigurnost opskrbe hranom. Pod tim nazivom podrazumijeva se prvenstveno pouzdan pristup dovoljnoj količini hrane. Ona također mora zadovoljavati načela nutricionizma i kulture u kojoj se živi tako da osigura zdrav i aktivan život. Kako bi se to ostvarilo, potrebno je kreirati nove politike i jedinstvene alate koji bi otkrili rizike, ali i prilike za stabiliziranje sigurnosti opskrbe hranom. Drugim riječima, potrebno je potaknuti održivu poljoprivredu i obradu hrane, pružiti financijsku potporu osjetljivim skupinama i ujediniti se u borbi protiv pothranjenosti.

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na hranu. Iako je već godinama glad i pothranjenost aktualna tema na međunarodnim konferencijama i sastancima, i dalje svake noći gotovo milijarda ljudi ide spavati s osjećajem gladi.

DuPont je američka kompanija s ciljem rješavanja globalnih izazova putem pristupa znanosti i injženjerstva. Zajedno sa The Economist Intelligence Unit stvorili su Svjetski indeks sigurnosti opskrbe hranom (Global Food Security Index) kako bi se produbio uvid u sigurnost opskrbe hranom, tj. u osnovne probleme u prehrambenoj dostpnosti, raspoloživosti i kvaliteti u 113 zemalja svijeta. Tom statističkom analizom možemo procijeniti tri najvažnije značajke koje utječu na sigurnost opskrbe hranom: dostupnost i raspoloživost hrane te nutritivna kvaliteta i sigurnost. Osim toga, dostupne su i informacije, počeši od osnovnih demografskih podataka do prednosti i izazova u suočavanju sa sigurnosti opskrbe hranom. Podaci skupljeni putem ovog statističkog alata pomoći će političkima liderima da dublje razumiju problem gladi i pothranjenosti te donesu odluke koje će riješiti taj problem.

Problem gladi u svijetu toliko je snažan da ga je moguće riješiti samo udruživanjem snaga te zajedničkim djelovanjem. Naučite više o sigurnosti opskrbe hranom u zemljama svijeta ovdje i podržite pozitivne promjene u svijetu.

Sigurnost opskrbe hranom tiče se svih nas.

Picture used from: http://ihouse.utk.edu/programs/global_issue/