Učenici iz OŠ Čavle u stihovima prenose dojmove s Farme Drijade

Purica vela puno je jela,

Dobro ju čuva teta Hela.

I ostale životinje ona mazi

i pazi da ih nešto ne zgazi.

Od njih dobiva jaja, mlijeko i sir,

Na farmi Drijade vladaju sreća i mir.

Hrvoje Komlenac, 4.c

 

 

Boškarin veli

čuva farmu svaki dan.

Zove se Učka.

Kimi Meić, 4.c

 

 

Krave i koze,

magarci i kokice

u sreći žive.

Filip Cetina, 4.c