Učenici s Lošinja na Cres – terenska nastava EOPG-u Kučić

Učenici eko sekcije viših i nižih razreda OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj, koja je u programu Eko škola, posjetili su 28. listopada 2016. ekološko imanje Kučić na Otoku Cresu. Uz stručnu pratnju, učenici su razgledali imanje, a potom i razna predavanja te radionice na temu maslina.

slika-5

Započeli smo s predavanjem o nastanku drvenog ugljena, tj. o procesu suhe destilacije. Peć za proizvodnju drvenog ugljena igrađena je tako da se spajala glina sa svinjskom dlakom te je obložeba “Šamotom” smjese koja održava toplinu. Ta peć ima mogućnost doseći temperaturu do 1000°C. Drveni ugljen se inače koristi za ogrjev i u domaćinstvu.

Nakon predavanja o suhoj destilaciji, učenici su također poslušali predavanje i o parnoj destilaciji. Takva vrsta destilacije se koristi za proizvodnju eteričnih ulja, a na ekološkom imanju Kučić koriste tu metodu za proizvodnju eteričnih ulja autohtonih biljaka otoka Cresa i Lošinja (lavanda, kadulja).

slika-10

Proces nastanka eteričnih ulja kreće od rezanja biljaka na manje komadiće koje se potom stavljaju u silos kako bi se pročistile od svih nečistoća. Tako očišćenje biljke stavljaju se u kotao gdje se uz pomoć pare odvaja ulje iz biljke. Taj proces se naziva parnom destilacijom.

Sve slike s terenske nastave pogledajte na našoj Facebook stranici.