Učenici Upravne škole Zagreb imaju činjenice o hrani “da se smrzneš”

Učenici Upravne škole Zagreb pripremaju zanimljivu školsku akciju pod nazivom “Da se smrzneš” koju će održati u petak 1.12.2017. na Trgu bana Josipa Jelačića s početkom u 13:00 sati.

Za svoj projekt učenici kažu: “Želimo osvijestiti ljude u našoj lokalnoj zajednici o važnosti zdrave prehrane, organskog uzgoja hrane i problema siromaštva te prekomjernom bacanju hrane. Projekt odgovara na lokalni problem siromaštva, bacanja hrane i neinformiranosti ljudi o njihovom utjecaju na globalni kontekst vezan uz uzgoj, kupovinu i korištenje organske hrane. Projekt je povezan s prehranom na način da ćemo razviti svijest učenika i građana o zdravoj, organskoj prehrani, siromaštvu i ne bacanju hrane.”

Izdvajamo samo neke od zanimljivih činjenica koje su učenici istražili za vrijeme pripreme akcije, a na koje žele ukazati građanima:

  • Više od 53% bačene jestive hrane dolazi iz kućanstava.
  • U Hrvatskoj se dnevno baci 135 tona kruha.
  • Proizvodnja hrane i razgradnja bačene hrane uzrok je 30% emisija stakleničkih plinova.
  • Kompostiranjem i recikliranjem se u 2010. godini spriječilo bacanje 85 milijuna tona otpada.
  • Svaki četvrti stanovnik Hrvatske prema procjenama živi na rubu siromaštva, a godišnje se bespotrebno baci hrane u vrijednosti od 4 milijarde kuna.
  • Zbog gladi se više umire nego od malarije, tuberkuloze i SIDE.
  • U Hrvatskoj se godišnje baca 400 000 tona zdravstveno ispravne hrane.

Činjenice “da se smrzneš”!