Video EAThink2015 radionice u OŠ Čavle: hrana kao otpad // 3R

Donosimo vam video s EAThink radionice održane 20. travnja 2016. u OŠ Čavle, a na temu Hrana kao otpad i Koncept 3R (Reduce, Reuse, Recycle). S učenicima smo se fokusirali na osvještavanje kako naše svakodnevne odluke i ponašanja u kontekstu kupovanja i konzumiranja hrane utječu na okoliš, prekomjerno iskorištavanje ograničenih resursa odnosno što može svatko od nas učiniti da doprinese smanjenju zagađenja okoliša te doprinese zajednici.
Osvijestili smo problem propadanja hrane u svim procesima (od proizvodnje do bacanja u kućanstvima), a obuhvatili smo i kompostiranje kao metodu recikliranja hrane kako bismo stvorili humus.
Učenicima smo predstavili zanimljive i dinamične igre napravljene od otpadne ambalaže hrane koje su potaknule raspravu o hrani kao otpadu, problematici bacanja i propadanje hrane te općenito o tome kako kuhinjski otpad utječe na zagađenje hrane kroz sam uzgoj.

Video je djelo Xaviera Mate, Žmergovog EVS volontera iz Španjolske.