Junk food i propadanje hrane

Ciljevi:

  • razumjeti zašto je toliko industrijske hrane privlačno oku i nepcima, a ima malu prehrambenu vrijednost i neznatnu korist za zdravlje
  • analizirati uzroke krivotvorenja hrane i potencijalne posljedice
  • upoznati zakone i organizacije koje štite potrošače
  • razmotriti problem propadanja hrane i razloge tomu u današnjem društvu
  • osvijestiti kako konzumirati hranu na „pametan“ način
Download