bioproducts

Reciklirano imanje Vukomerić

Reciklirano imanje Vukomerić

U utorak 4. listopada posijetio sam reciklirano imanje Vukomerić. Imanje je izgrađeno od predmeta koji su bili predviđeni za smeće, ekoloških materijala (drvo, šljunak, kamen, vuna, itd.) te obnovljivih izvora energije (svjetlosna i toplinska energija, energije vjetra i biomase). Reciklirano…