Food security

Sigurnost opskrbe hranom

Sigurnost opskrbe hranom

“Food security” je složen koncept, a preveden je na hrvatski kao sigurnost opskrbe hranom. Pod tim nazivom podrazumijeva se prvenstveno pouzdan pristup dovoljnoj količini hrane. Ona također mora zadovoljavati načela nutricionizma i kulture u kojoj se živi tako da osigura…