food waste

Propadanje hrane

Propadanje hrane

Propadanje hrane ozbiljan je problem u svijetu s obzirom da jedan dio svijeta baca velike količine još uvijek iskoristive hrane, dok drugi dio gladuje, a u ekstremnim slučajevima dolazi do gubitka života upravo radi nedostatka hrane. Informacije o propadanju hrane…

Sigurnost opskrbe hranom

Sigurnost opskrbe hranom

“Food security” je složen koncept, a preveden je na hrvatski kao sigurnost opskrbe hranom. Pod tim nazivom podrazumijeva se prvenstveno pouzdan pristup dovoljnoj količini hrane. Ona također mora zadovoljavati načela nutricionizma i kulture u kojoj se živi tako da osigura…