healthy

Ethos Health organizacija

Ethos Health organizacija

Dr. Robert Weiss, iskusni i certificirani liječnik, napravio je veliki zaokret u svojoj karijeri. Umjesto nastavljanja svoje liječničke prakse, pokrenuo je farmu kako bi liječio hranom. Osnovao je Ethos Health što je mjesto gdje zajedno sa botaničarem surađuje s uzgajivačima…