organic

Ethos Health organizacija

Ethos Health organizacija

Dr. Robert Weiss, iskusni i certificirani liječnik, napravio je veliki zaokret u svojoj karijeri. Umjesto nastavljanja svoje liječničke prakse, pokrenuo je farmu kako bi liječio hranom. Osnovao je Ethos Health što je mjesto gdje zajedno sa botaničarem surađuje s uzgajivačima…

GMO vs. EKO proizvodi

GMO vs. EKO proizvodi

Poljoprivreda je jedan od najstarijih čovjekovih zanata i možemo ju podijeliti na konvencionalnu i ekološku poljoprivredu. Još od davnina, ljudi su birali i međusobno križali pojedine biljne i životinjske vrste kako bi dobili što otporniju i bolju vrstu. U današnje…