Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

school action

GAMcija na Korzu

GAMcija na Korzu

Gimnazija Andrije Mohorovičića organizirala je 16. svibnja 2017. GAMciju. Na riječkom Korzu, učenici su dijelili zdrave sendviče, napravljene od lokalnih namirnica, u zamjenu za jedan prehrambeni proizvod (brašno, pašta, riža i sl.) koji će se donirati Prihvatilištu za beskućnike “Ruže…