smallholder farming

Kastavci u Vukomeriću

Kastavci u Vukomeriću

Dana 4.10.2016. u 8 sati krenuli smo, zajedno sa Mladim čuvarima okoliša, u Vukomerić kako bi naučili više o imanju, sadnji i sjemenu. Na početku smo imali vremena  igrati se u dječijem parkiću kojeg su napravili, jesti domaće kekse i jabuke…

Terenska nastava OŠ Čavle na Farmu Drijade

Terenska nastava OŠ Čavle na Farmu Drijade

Učenici OŠ Čavle su u petak 21. listopada 2016. godine posjetili Farmu Drijade. Cilj terenske nastave bio je upoznati učenike s domaćim životinjama, njihovim uzgojem, prehranom te procesom dobivanja hrane na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno domaćinstvima. Učenici su se upoznali s humanim…