Célok és feladatok

eathink_logo
A globalizáció mértéke miatt rá kell ébrednünk arra, hogy helyben meghozott cselekedeteinknek világszerte akár milliók számára hatása lehet. A digitális korszakban egyre népszerűbb a világgal való közvetlen kapcsolattartás, ugyanakkor az információk áramlása nem kerülheti meg a világ ellentmondásait és egyenlőtlenségeit: a szegénységet, az éghajlatváltozást, a migrációt, mint az egyre növekvő globális társadalom elkerülhetetlen jelenségeit. Napjaink élelmiszertermelési rendszere negatív hatással van a környezetre és az emberiség egészségi állapotára. Több mint 800 millió ember éhezik, mialatt a gazdagabb országokban soha nem látott mértéket öltött az élelmiszer pazarlás. A családi gazdaságok és a fogyasztók jogai pedig világszerte folyamatosan csorbulnak.

Az EAThink2015 projekt  tevékenységeinek célja, hogy európai diákok és tanárok figyelmét felhívja arra, a globális társadalom polgáraként milyen felelőségeket kell vállalnunk. Napjaink gyorsan és ellentmondásosan változó életünkbe a kritikus helyzetekre egyre nehezebb a helyes cselekvési formákat megválasztanunk. Az oktatásnak és az oktatóknak egyre fontosabb szerep jut abban, hogy a fiatalok számára segítsenek a saját kritikus véleményalkotás képességének kifejlesztésében, amely elengedhetetlen a globális társadalom aktív polgárává válásához.

Az EAThink2015 projekt általános célkitűzései a következők:

  • fokozni az európai fiatalok érzékenyítését, figyelmük felkeltését és elköteleződéségét felkészíteni őket, az Európai Unió által meghatározott, a globális fenntarthatóságot érintő fejlesztési együttműködési irányelveiről szóló 2015 utáni nyilvános vitákra
  • az európai diákok és tanárok a kritikai gondolkodással és a globális fejlesztés kihívásaival kapcsolatos ismereteik, elköteleződésük elmélyítése, különös tekintettel az élelmiszerbiztonságra, a fenntartható élelmiszertermelésre és a családi gazdaságok szerepére
  • általánosságban pedig a projekt fő célja az általános- és középiskolai tanárok globális neveléssel kapcsolatos tudásuk és készségeik fejlesztése.