Partnerek

 ACRA

Az ACRA egy világi és független olasz civil szervezet, amely a fenntartható, innovatív és közösségi megoldásokkal küzd a szegénység leküzdéséért. Különös figyelemmel fordul a világ perifériái, a globális észak és dél marginalizált területei felé.

APSD – Agenda 21

Az APSD – Agenda 21 román civil egyesületet 2003 májusában alapították. Fő tevékenysége a fenntartható fejlesztések legfőbb céljainak népszerűsítse és azok alkalmazása Romániában, valamint az ehhez szükséges nemzeti irányelvek kidolgozásának támogatása.  Az APSD – Agenda 21 több mint négy éve foglalkozik a fejlesztési neveléssel, a globális neveléssel és a Millenniumi Fejlesztési Célokkal kapcsolatos projektekkel. Tanárokat és diákokat von be a különböző fejlesztési és globális nevelési programjaiba, így a Parle-vous global, az Educating for development between migration and global citizenship vagy a Facilitating Global Learning, Key competences of members of European CSOs elnevezésűbe.

Anthropolis

Az Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület 2002-ben Budapesten alakult. Az egyesület két fő tevékenysége a globális nevelés (oktatási anyagok kidolgozása és terjesztése, workshopok és tanórák szervezése tanárok és diákok, vagy akár más érdeklődők számára) és a digitális történetmesélés (személyes narratíván alapuló wokrshopok szervezése különböző célcsoportok számára). Az Anthropolis részt vesz különböző figyelemfelkeltő kampányokban és lobbi tevékenységet is folytat (a fejlesztési és társadalomtudományos kérdések köré kulturális eseményeket, kiállításokat, filmvetítéseket, kerekasztal beszélgetéseket, konferenciákat szervez). Az egyesület vezetőségi tagja a HAND Szövetségnek, a fejlesztésekkel foglalkozó hazai ernyőszervezetnek.

CARDET

A CAREDET, fejlesztéssel és oktatással foglalkozó ciprusi civil szervezet, amely világszerte számos partnerrel rendelkezik. A szervezet célja, hogy a felnövekvő generáció számára ösztönző oktatási tevékenységet biztosítson, valamint olyan, a fejlesztésekkel kapcsolatos naprakész, bizonyítékokon alapuló gyakorlati kutatási eredményeket népszerűsítsen, amelyek a felnőttek számára nyújtanak segítséget. A CARDET a globális és fejlesztési nevelés, a fenntartható fejlesztés, a társadalmi igazságosság, a figyelemfelkeltés, az emberi jogok, az integráció, a civilek bevonása, az irányelvek alkotása, az e-learning, a távoktatás és az értékelés terén tapasztalt idősebb és fiatal szakértők alkotta nemzetközi csapatot tat össze. Sokat dolgoztak egyaránt ázsiai, európai és amerikai magán- és közintézményekkel. A CARDET csapata több mint 20 országban, 100 projektben vett már részt sikeresen, ezekből több az Európai Bizottság, az ENSZ Fejlesztési Programja, a Nemzetközösség Oktatási Programja, a William and Flora Hewlett Alapítvány és a Ciprusi Kutatási és Népszerűsítési Alapítvány támogatásával valósult meg.

Fondazione Cariplo

A Fondazione Cariplo célkitűzése egy olyan forrásközpont létrehozása, amely abban segíti a civil szervezeteket, hogy jobban ki tudják szolgálni a helyi közösség igényeit. Az alapítvány elsődleges célja, hogy hálózatán és társadalmi infrastruktúráján keresztül a civil társadalmi szervezeteknek nyújtson támogatást.  Segítségével a szervezetek stratégiát építhetnek, felvázolhatják fő célkitűzéseiket, struktúrájukat, megfogalmazhatják elsődleges szükségleteiket, amelyekre hatékony és költségkímélő válaszokat, újszerű megoldásokat kaphatnak.

A Fondazione Cariplo a European Foundation Centre egyik alapító tagja, amely szervezet célja az európai civil szervezetek jobb érdekérvényesítése Európa és világszerte.

A Fondazione Cariplo a legfontosabb európai alapítványokkal kötött partnerségi megállapodást, amelynek keretében, illetve azon kívül is, projektek kialakításához az európai kulcsszereplők segítségével, az érintettek számára teremt elérhető kapcsolathálót.

CISV

A CISV az Olasz Külügyminisztérium által elismert civil szervezet. A CISV afrikai és dél-amerikai projekteket valósít meg, amelyekben a helyiekkel való közös munkában számukra igazi, saját fejlesztésű piaci lehetőségeket teremt. Napjainkban 12 országban van jelen, főleg Afrikában (Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mali, Niger és Szenegál) és Latin-Amerikában (Haiti, Brazília, Kolumbia, Guatemala és Venezuela). Az élelmiszerbiztonság, a társadalmi igazságosság és az emberi jogok kérdéseinek népszerűsítése érdekében a CISV a helyi gazdák mozgalmai, a helyi szervezetek, a nőszervezetek számára nyújt segítséget, elősegíti a helyi kultúra és a források felhasználásának újragondolását. Olaszországban ugyanakkor az emberi jogok, a fenntartható fejlődés és a multikulturalizmus kérésében, főleg oktatási programok, tréningek, a diákokkal, tanárokkal és polgárokkal való párbeszéden keresztül folytat figyelemfelhívó tevékenységet.

Euskal Fondoa

A szövetség célja a baszkföldi helyi szervezetek nemzetközi kooperációjának elősegítése. Az Euskal Fondoa 112 önkormányzattal áll partnerségben az észak-spanyol Baszk autonóm közösségben. A szervezet a tagjai decentralizált kooperációjához, a különböző helyi szintű tapasztalatok megosztásával nyújt segítséget, annak érdekében, hogy fejlesztési és fenntarthatósági kapcsolatokat építsenek ki a fejlődő országokban működő intézményekkel, szervezetekkel és közösségekkel. Az Euskal Fondoa a közösen szervezett tevékenységekkel a nagyobb hatásfok elérésére törekszik, segítséget nyújt az információk cseréjében, a technikai háttér biztosításában, az „önkormányzatok önkormányzatokat támogatnak” programban és oktatási kérdésekben. Az Euskal Fondoa öt latin-amerikai és afrikai országban (Nicaraguában, El Salvadorban, Guatemalában, Kubában és a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságban) van jelen, ahol szintén a helyi önkormányzatokkal való együttműködésre, kompetenciafejlesztésre koncentrál.

 Calouste Gulbenkian Foundation

A Calouste Gulbenkian Alapítvány közcélokat szolgáló portugál magánintézmény, amely folyamatos művészeti, jótékonysági, tudományos és oktatási programok biztosít. Az alapítvány az örmény származású, brit születésű Calouste Sarkis Gulbenkian végakaratából és örökségéből, a portugál állam1956. július 18-i jóváhagyásával jött létre. A közel 60 éve működő intézmény Európa egyik legjelentősebb alapítványa, Portugália és világszerte kiterjedt tevékenységet folytat, saját projektekkel, programokkal és más szervezetekkel együttműködő partnerségben, illetve különböző támogatások és ösztöndíjak segítségével. Az alapítványnak Párizsban és Londonban, Calouste Gulbenkian korábbi lakhelyein is dolgozik megbízottja.

A fejlesztési és globális nevelés területén Portugáliában, az oktatás fejlődési irányairól szóló vitákkal pedig világszerte aktív szervezet iskolai keretprogramokat és a szélesebb társadalmi kontextusba helyezett projekteket tervez. A különböző programjain keresztül (Empowering Next Generations, Education for Culture and Science, Fostering Portuguese Language and Culture és Gulbenkian Grants) az alapítvány az egész életen át tartó tanulás lehetőségét, új képességek, ismeretek és kompetenciák megszerzését segíti elő egy hatékonyabban működő oktatási és képzési rendszer alkalmazásával.

Institute for Sustainable Development

Az 1996-ban létrejött Institute for Sustainable Development (ISD) legfőbb célja a biogazdálkodás fejlesztésének támogatása Szlovéniában, kutatásokkal, tudásátadással, figyelemfelhívó kampányokkal és fejlesztési projektekkel. Az ISD az iskolai kertek szlovén hálózatát is koordinálja, amivel a gyerekek és fiatalok számára közvetlen tapasztalatokat nyújt, népszerűsíti a fenntartható élelmezés és gazdálkodás kérdését, segít a problémakör megértésében. A program tanárok számára nyújt támogatást, hogy iskolakerteket hozhassanak létre és tarthassanak fenn, amiket oktatási eszközként is használhatnak.

 Kopin

A Kopin máltai bejegyzésű emberi jogokkal foglalkozó civil szervezet. Három fő tevékenységi köre: nemzetközi fejlesztési együttműködés, menekültek, főleg nők és gyermekek megsegítése, valamint a formális és nem formális oktatás számára interaktív, aktív részvételen alapuló fejlesztési, globális nevelés módszerek biztosítása.  A Kopin oktatási anyagokat, tanári képzéseket, iskolai tevékenységeket biztosít minden évfolyam számára. A Kopin külön hangsúlyt fektet az együttműködésékre, hálózatépítésre és tapasztalatcserére, a részvételen és kölcsönösségen alapuló tanulás folyamatára.

 Polish Green Network

A Zwiazek Stowarzyszen Polska Zielona Siec– Alliance of Associations Polish Green Network (Polish Green Network – PGN) az ország 12 legerősebb környezetvédő és fenntarthatósági fejlesztésekkel foglalkozó szervezetének, valamint a lengyel nagyvárosokban székelő alapítványoknak szövetsége. Legfőbb területe segítésnyújtás a társadalmi, környezetvédelmi igazságosság kérdésekben, a fenntartható fejlesztések figyelembe vétele, a közpénzek felhasználását ellenőrző társadalmi mechanizmus kiépítése, a fejlesztési kérdések számára a közösség támogatásának megszerzése és fejlesztési tanácsadás a Globális Dél országai számára. 2002 óta a PGB tapasztalatot szerzett a tudatos fogyasztás és a Fair Trade termékek népszerűsítésében, valamint a fejlesztési nevelés területén.

 Südwind

Az 1997-ben létrehozott osztrák civil szervezet, a Südwind fő célja a globális nevelés és a kérdéssel kapcsolatos tájékoztatás. A helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten működő Südwind számos, a nemzetközi fejlesztéssel, oktatással, környezetvédelemmel, kultúrával és a társadalmi kérdésekkel foglalkozó szervezettel és intézménnyel, valamint civil hálózatokkal és fontos politikai szereplőkkel működik együtt.

A Südwind legfőbb területe a globális nevelés (tanagyagok fejlesztése, képzések, iskolai pilot projektek támogatása, stb.), a nemzetközi fejlesztéssel kapcsolatos média anyagok gyártása és globális kérdésekről szóló tanulmányok készítése.

 Urgenci

Az Urgenci a közösségi támogatással működő mezőgazdasági nemzetközi hálózata. A szervezet az egész világból összegyűjti a gazdálkodókat és tudatos vásárlókat, aktív szerepet vállal a helyi és szolidaritáson alapuló, a termelők és vásárlók közötti partnerség, valamint a sokoldalú és kreatív helyi élelmiszerek népszerűsítésében.

Az Urgenci 2008 óta, az EU egész életen át tartó oktatási programjai segítségével komoly tapasztalatokra tett szert a tudásanyagok megosztásában. Az Urgenci által szervezett informális képzésekben több ezer európai és Európán kívüli felnőtt tanuló vett részt. Az Urgenci jelenleg 5 egyéb európai szervezettel (a Hebridáktól Ciprusig, Vilniustól Milánóig) közösen a Helyi Élelmezési Katalizátor iskolai program első szakaszában vesz részt.

 Association Žmergo

Az 1994-ben a horvátországi Abbáziában (Opatija) alapított Žmergo Egyesület fő célja a környezetvédelem, a természeti és kulturális örökség megóvása, valamint a fenntartható fejlődés népszerűsítése. A Žmergo kulturális és oktatási tevékenységei a jobb élet- és környezeti minőség elérése törekednek.

1998 óta a Žmergo környezeti nevelési programokat tart óvodákban, általános- és középiskolákban egyaránt, amiken több mint 8000 gyerek és fiatal vett eddig részt.