Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian
A gomba feldolgozása

A gomba feldolgozása

tanulási cél: A tanulók személyes foglalkoztatása, személyes tapasztalatok szerzése a gomba növény termesztésében, felhasználásában. A tanulók részesei lehetnek a termesztési, feldolgozási folyamatnak. Élményszerzés, saját magunk által termesztett termék feldolgozása, elfogyasztása által. Élményalapú oktatási folyamat. Az óravázlat letölthető 

A virtuális víz nyomában

A virtuális víz nyomában

tanulási cél: Érzékenyítés a vízkészlet véglegessége és a tudatos vízfogyasztás témáiban. Megismerni a virtuális víz fogalmát. Felismerni, hogy a világ lakosságának jelentős része nem jut elegendő vízhez. Felelős magatartás kialakítása a vízhiányban szenvedő népek problémái iránt. Felhívni a tanulók figyelmét…

Víz 2

Víz 2

tanulási cél: Tudatosítani a diákokban, hogy a számunkra alapvetőnek tűnő folyamatos vízellátás más országokban nehézségekbe ütközik. A víz lehet barátságos, de lehet nagyon súlyos problémák forrása is, ezért felelősen kell bánnunk vele. Az óravázlat letölthető 

Víz 1

Víz 1

tanulási cél: kritikus és kíváncsi attitűd formálása a természeti jelenségek iránt, ezek megismerésére és megértésére való törekvés, nyitottság a technológiai fejlesztések etikai vonatkozásaira és kritikai szemléletére, a biztonság és a fenntarthatóság tisztelete, társadalmi felelősségvállalás, hatékony kommunikáció Az óravázlat letölthető 

Szegénység

Szegénység

tanulási cél: meglévő ismeretek rendszerezése, kiegészítése, érzékenyítés, együtt gondolkodás, érvelés és a vitakészség fejlesztése Az óravázlat letölthető 

Zöld étkezés 2.

Zöld étkezés 2.

tanulási cél: Feltárni a fenntarthatóság gazdasági és szociális aspektusait, megismertetni a tanulókat az ökogazdaság és a szatyorbolt előnyeivel, valamint  néhány ötlet gyakorlati megvalósítása a gazdaságos csomagolás témakörében. Az óravázlat letölthető 

Zöld étkezés 1.

Zöld étkezés 1.

Tanulási cél: Feltárni a fenntarthatóság gazdasági és szociális aspektusait. Megismertetni a tanulókat a zöld étterem fogalmával, ki a tudatos vásárló; gyakorlati feladatban megtanítani a helyes élelmiszertárolás szabályait. Az óravázlat letölthető 

A víz

A víz

A játék célja: – érzékenyítés a vízkészlet végessége és a tudatos vízfogyasztás témáiban – megismerni a virtuális víz (vízlábnyom) fogalmát Az óravázlat letölthető 

Fenntartható halászat

Fenntartható halászat

A játék célja: a játékosoknak az együttműködés és a versengés stratégiái között kell választaniuk a játékosok megtapasztalják a közös források használatának és túl-használatának következményeit a játékosok képesek lesznek beazonosítani a folyamatot befolyásoló tényezőket, egyéni és társadalmi nézőpontokból Az óravázlat letölthető