discovering food chain

A mezőről a tányérig: az élelmiszerek előállításának rögös útjai

A mezőről a tányérig: az élelmiszerek előállításának rögös útjai

Célok: az élelmiszer ellátási láncok megismerése, megértése és egyes élelmiszertípusok végigkövetése megérteni a termelői szektor fogalmát megismerni azt, hogy milyen fontossággal bír a három szektor az idők során bekövetkezett változása, és azt, hogy az elsődleges szektor mekkora hanyatláson esett át…

Ennivalónk eredete

Ennivalónk eredete

Célok: az élelmiszerek eredetének megismerése különböző kommunikációs csatornák használata (verbális és írott, grafikus, szimbolikus) ok-okozati összefüggések megalapozása közös feladatok együttes megoldása Tevékenységek: Állítsunk össze egy listát olyan élelmiszerekből és italokból, amelyeket a gyerekek és családjaik rendszeresen fogyasztanak (például vitassuk meg,…