science

A virtuális víz nyomában

A virtuális víz nyomában

tanulási cél: Érzékenyítés a vízkészlet véglegessége és a tudatos vízfogyasztás témáiban. Megismerni a virtuális víz fogalmát. Felismerni, hogy a világ lakosságának jelentős része nem jut elegendő vízhez. Felelős magatartás kialakítása a vízhiányban szenvedő népek problémái iránt. Felhívni a tanulók figyelmét…

Víz 1

Víz 1

tanulási cél: kritikus és kíváncsi attitűd formálása a természeti jelenségek iránt, ezek megismerésére és megértésére való törekvés, nyitottság a technológiai fejlesztések etikai vonatkozásaira és kritikai szemléletére, a biztonság és a fenntarthatóság tisztelete, társadalmi felelősségvállalás, hatékony kommunikáció Az óravázlat letölthető 

Géntechnológia – átok vagy áldás?

Géntechnológia – átok vagy áldás?

Tanulási célok: A tanulók számba veszik a géntechnológiára vonatkozó ismereteiket. Esettanulmányok alapján megismerik a géntechnológia pozitív és negatív hatásait. A tanulók tudásuk alapján önálló, ésszerű döntéseket hoznak. Megismerik régiójuk főbb szereplőit és felmérik álláspontjukat. Gyakorolják a kritikai gondolkodást. Módszerek: kollázskészítés,…

Húsfogyasztás: érvek és ellenérvek

Húsfogyasztás: érvek és ellenérvek

Célok: megérteni, hogy noha a húsfogyasztás mértékének emelkedése első pillantásra pozitív jelenségnek tűnik, mégis mindez komoly ökológiai, gazdasági és társadalmi problémákat, a bolygónk számára pedig egy fenntarthatatlan állapotot okoz a komplex probléma különböző nézőpontjainak vizsgálata a megszerzett információ hatására változtatás…

Mezőgazdaság és technológia

Mezőgazdaság és technológia

Célok: megismerni a mezőgazdasági szektorban használt legfőbb technológiai újításokat, különös tekintettel az elmúlt évtizedekre elgondolkodni ezen újítások pozitív hatásain, illetve a társadalomra és a környezetre gyakorolt súlyos negatív következményein egyaránt olvasni a problémáról és egyéni véleményt kialakítani a különböző nézőpontok…

Cseresznyét karácsonyra

Cseresznyét karácsonyra

Célok: megismerni a szezonális gyümölcstermelést megismerni a különböző élelmiszertartósítási eljárásokat, amiket az idők folyamán használtak megismerni az országok különböző éghajlati viszonyait, illetve azt, hogy a Föld különböző féltekén ellenétesek az évszakok kutatások, elméletek felállítása, információk begyűjtése, eredmények leszűrése felhívni a…

Ennivalónk eredete

Ennivalónk eredete

Célok: az élelmiszerek eredetének megismerése különböző kommunikációs csatornák használata (verbális és írott, grafikus, szimbolikus) ok-okozati összefüggések megalapozása közös feladatok együttes megoldása Tevékenységek: Állítsunk össze egy listát olyan élelmiszerekből és italokból, amelyeket a gyerekek és családjaik rendszeresen fogyasztanak (például vitassuk meg,…