O nas

eathink_logo

„Jedz globalnie, myśl lokalnie” to projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z 12 krajów europejskich i 2 afrykańskich finansowany przez Unię Europejską, którego celem jest wzmocnienie potencjału młodzieży oraz kadry nauczycielskiej w umiejętności krytycznego rozumienia problemów globalnych i aktywnego angażowania się w ich rozwiązywanie. Projekt koncentruje się na tematyce związanej ze współczesnym modelem produkcji i konsumpcji żywności w kontekście problemów środowiskowych i społecznych, jakie wywołuje oraz korzyści z budowania lokalnych systemów żywnościowych.

Jak wiemy, globalizacja przyspiesza zmiany, które powiązują nasze wybory i działania z życiem milionów ludzi na całym świecie. Współzależności te, pogłębiające się w epoce cyfrowej informacji, ukazują stopień skomplikowania globalnych wyzwań, przed jakimi obecnie stoimy: ubóstwa, zmian klimatu, migracji, degradacji środowiska naturalnego.

Obecnie nadal ponad 800 milionów ludzi cierpi z powodu głodu, podczas gdy w najbogatszych krajach żywność jest marnowana na skalę większą niż w całej dotychczasowej historii. Współczesny system żywnościowy ma duży negatywny wpływ n środowisko naturalne i zdrowie ludzi, a powiązane z nim polityczne i gospodarcze interesy często zagrażają prawom rolników i konsumentów.

Te gwałtowne, i często przeciwstawne, zmiany zachodzące we współczesnym świecie sprawiają, że trudno jest właściwie interpretować wydarzenia i podejmować działania. Rola edukacji i nauczycieli staje się zasadnicza w umożliwieniu młodym ludziom rozwoju ich własnych narzędzi poznawczych niezbędnych do krytycznego postrzegania otaczającego świata. Nauczyciele, pracownicy społeczni, edukatorzy i lokalne władze  – wszyscy muszą odpowiedzieć na to wyzwanie.

Seria działań takich jak międzynarodowe konkursy na foto-reportaże i produkcję filmów video, szkolenia z edukacji globalnej i dziennikarstwa obywatelskiego, międzynarodowe wizyty studyjne dla nauczycieli, multimedialna aplikacja dla uczniów i strona internetowa pełna wolnych narzędzi edukacyjnych to tylko niektóre z działań, jakie odbędą się w czasie trzech lat trwania projektu (2015-2017) po to aby przygotować europejskich uczniów i nauczycieli do stawiania czoła wyzwaniom jakie stoją przed obywatelami globalnego społeczeństwa. W projekcie wezmą udział nauczycielki, nauczyciele i uczniowie z Europy (z Austrii, Chorwacji, Cypru, Francji, Hiszpanii, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch,) oraz z Afryki (z Senegalu oraz Burkina Faso).