Cele

eathink_logo
Globalny rozwój sprawia, że każdy jest uwikłany w relacje i procesy, które wiążą nasze wybory i działania z życiem milionów ludzi na całym świecie. Współzależności, które staja się coraz powszechniejsze w epoce cyfrowej bliskości informacji, nie są pozbawione wielu sprzeczności i dysproporcji: ubóstwo, zmiany klimatu, migracje to wszystko twarze coraz bardziej globalnego społeczeństwa. Współczesny system żywnościowy ma negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Ponad 800 milionów ludzi cierpi  z powodu głodu podczas gdy w najbogatszych krajach żywność jest marnowana na skalę dotąd niespotykaną. Prawa rolników i konsumentów są zagrożone na całym świecie.

Całość działań w projekcie „Jedz lokalnie, myśl globalnie” ma na celu przygotowanie europejskich uczniów i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w zmieniającym się świecie jako obywatele świata. We współczesnym świecie dynamiczne czy wręcz gwałtowne procesy społeczno-gospodarcze sprawiają, że trudno jest właściwie interpretować wydarzenia i podejmować działania. Rola edukacji i nauczycieli staje się zasadnicza w umożliwieniu młodym ludziom rozwoju ich własnych narzędzi poznawczych niezbędnych do krytycznego postrzegania otaczającego świata. Bardziej szczegółowo, ogólne cela kampanii edukacyjnej „Jedz lokalnie, myśl globalnie” są następujące:

  • Wsparcie wzrostu świadomości i zaangażowania europejskiej młodzieży w publiczną debatę na temat roli polityki współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w globalnym zrównoważonym rozwoju.
  • Poprawę krytycznego rozumienia oraz wsparcie aktywnego angażowania się przez europejskich uczniów i uczennice oraz nauczycielki i nauczycieli w wyzwania globalnego rozwoju, koncentrującego się na zrównoważonych systemach żywnościowych i sytuacji drobnych producentów żywności
  • Bardziej ogólnie projekt ma na celu wzmocnienie umiejętności i wiedzy nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie Edukacji Globalnej.