Rezultaty

outcomes

Rezultaty projektu to między innymi:

 • strona internetowa na temat edukacji globalnej zawierająca informacje, narzędzia i najlepsze praktyki dla uczniów, nauczycieli i innych zainteresowanych osób oraz narzędzie geolokalizacyjne do wysyłania informacji i oznaczeń na temat rolnictwa i żywności (na przykład: targi lokalnej żywności, kooperatywy spożywcze, gospodarstwa rolne, sklepy, targi itp.)
 • zorganizowany międzynarodowy konkurs dla szkół uczestniczących w projekcie na fotoreportaż dotyczący żywności. Najlepsze fotoreportaże zostaną wybrane do wystawy Food Cloud Exhibition.
 • wystawa na temat żywności (Food Cloud Exhibition) jest wyprodukowana i prezentowana w czasie EXPO 2015, otwarta codziennie w czasie maja, czerwca, września i października 2015 dla młodzieży, uczniów, klas szkolnych i wszystkich obywateli
 • w czasie EXPO 2015 zostanie uruchomione Centrum Multimedialne a zespół redakcyjny złożony z młodych ludzi będzie dokumentował wydarzenie EXPO 2015 w mediach społecznościowych
 • nauczycielki i nauczyciele ze wszystkich krajów zaangażowanych otrzymują wsparcie w celu opracowania modułów nauczania (planów lekcji) dla swoich klas na temat edukacji globalnej, szczególnie na temat produkcji i konsumpcji żywności, alternatywnych systemów żywnościowych, prawa do żywności. Prawie 130 darmowych modułów nauczania na temat globalnej edukacji dla nauczycieli i trenerów zostanie opublikowanych na stronie internetowej projektu.
 • Multimedialna aplikacja dla dzieci (bajka oraz z grą wielokrotnego wyboru) na temat pochodzenia i sezonowości żywności wraz z przepisami na potrawy zostanie zaprojektowana, zrealizowana i będzie dostępna na stronie internetowej.
 • Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli, trenerów globalnej edukacji i wolontariuszy zaangażowanych w działania edukacyjne na temat globalnej edukacji i zrównoważonego rolnictwa.
 • Zostanie zorganizowany międzynarodowy konkurs na video. Wideoklipy rozwijane na potrzeby konkursu będą oceniane w dwóch etapach: na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zwycięskie wideo w każdym kraju zostanie wyprodukowane w profesjonalny sposób i będzie rozpowszechniane w internecie i w innych mediach, aby uwrażliwić obywatelki i obywateli na główny przekaz projektu, zwłaszcza na zmianę ich konsumenckich nawyków żywieniowych.
 • Uczniowie przeszkoleni na temat współzależności systemów żywnościowych zostaną zmobilizowani do realizacji inicjatyw (wydarzeń, kampanii, ogrodów szkolnych, wizyt u okolicznych rolników) na poziomie lokalnym aby uwrażliwić obywatelki i obywateli, innych uczniów, rodziców, członkinie społeczności na zmianę zachowania związanego z konsumpcja jedzenia.
 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostaną wprowadzeni do tematyki globalnego obywatelstwa i alternatywnych systemów żywnościowych za pomocą interaktywnych i partycypacyjnych warsztatów
 • Odbędą się krajowe seminaria i warsztaty zostaną zorganizowane aby zaprezentować i upowszechnić główne rezultaty projektu.
 • Zostaną zorganizowane międzynarodowe wizyty studyjne i warsztaty dla nauczycieli: we Włoszech, Austrii, Senegalu i Burkina Faso,
 • ITT Varalli z Mediolanu, szkoła średnia turystyki (www.ittvaralli.it), przygotuje wycieczkę z przewodnikiem na temat zrównoważonego rolnictwa dla nastolatków i europejskich klas szkolnych w Mediolanie w czasie EXPO 2015.
 • Jako Ambasador Edukacji Globalnego Obywatelstwa, Fundacja CARIPLO połączy projekt i jego sieć z najważniejszymi instytucjonalnymi interesariuszami na poziomie Unii Europejskiej (fundacje, władze lokalne, organizacje pozarządowe) mającymi potencjał we wsparciu inicjatywy na wszystkich poziomach