Dzień promocji zdrowia (Olkusz)

W marcu 2016 ramach projektu Eathink2015 2 Gimnazjum nr 3 w Olkuszu uczniowie i i uczennice zaangażowali się działania z okazji dnia promocji zdrowia:

  1. Przygotowanie przez uczniów klas pierwszych pokazu mody ekologicznej (pozyskanej z recyklingu)
  2. Przygotowanie przez uczniów klas drugich potraw z produktów lokalnych, ekologicznych związanych z wielokulturowością( kuchnia syryjska, góralska, turecka, żydowska, ukraińska).
  3. Przygotowanie przez uczniów klas trzecich prezentacji multimedialnej dotyczących edukacji globalnej.
  4. Przygotowanie przez uczniów plakatów nawiązujących do tematu projektu.
  5. Przeprowadzenie dla uczniów lekcji i warsztatów przez przedstawicieli organizacji pozarządowych (PAH, Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Wolontariusze ŚDM, Wolontariusze z zaprzyjaźnionych szkół)