L’ardoise de Léo – zwycięski film międzynarodowego konkursu filmowego

Prezentujemy polską wersje językową filmu „L’ardoise de Léo” (Tablica Leo – tytuł filmu to w oryginale także gra słów imię Leo po francusku brzmi podobnie do słowa L’eau które oznacza wodę).

 

Grupa 25 uczniów z Lycée des Andaines z miejscowości La Ferté Macé we Francji przy wsparciu nauczycieli Anne Cuillandre (fizyka i nauki ścisłe) i Fanny Margeot (biologia i nauki o ziemi) przygotowała film poruszający temat wirtulanej wody.

Woda wirtualna to woda użyta do produkcji żywności w czasie wszystkich etapów jej wytwarzania: od podlewanych nasion aż do produkcji gotowych produktów żywnościowych. Na przykład produkcja jednego kilograma wołowiny wymaga zużycia ok. 15 000 litrów wody.

Film został wybrany przez międzynarodowe jury złożone z uczestników europejskiego projektu Eathink jako najlepszy spot promujący tematykę odpowiedzialnej konsumpcji żywności w czerwcu 2017.