Pakiet „Jedz lokalnie, myśl globalnie! cz.2”

Prezentujemy Wam drugą część pakiet edukacyjnego „Jedz lokalnie, myśl globalnie!” przeznaczonego do prowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Druga część pakietu zawiera autorskie scenariusze zajęć przygotowane przez ekspertów/ekspertki i nauczycieli/nauczycielki z Rumunii, Chorwacji, Malty, Słowenii i Austrii. Podobnie jak część pierwsza pakietu, druga również poświęcona jest w całości tematyce żywności w zglobalizowanym świecie i porusza takie kwestie jak: suwerenność żywnościowa, zasoby naturalne, sytuacja rynkowa i dostęp do nasion, rolnictwo przemysłowe vs ekologiczne, GMO w rolnictwie, przetwarzanie materii organicznej w ogrodzie (kompostowanie). We wstępie godny polecenia jest artykuł Alesso Suriana z Uniwersytetu Padewskiego we Włoszech o edukacji globalnej w dobie współczesnych wyzwań.

Pakiet może być dla Was pomocą i inspiracją do realizacji zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Niektóre scenariusze wykorzystują materiały w języku angielskim i niemieckim oraz odnoszą się do zagranicznych przykładów. Jeśli jest taka potrzeba, scenariusze można dostosowywać do sytuacji w Polsce oraz wykorzystywać odpowiednio dobrane materiały w języku polskim. Zachęcamy Was, aby scenariusze dostosowywać do trybu Waszej pracy (pod względem trudności) i możliwości czasowych.

Pakiet w wersji pdf dołączony jest na końcu tego tekstu lub możesz go przejrzeć i ściągnąć z poniższej strony.

Wszystkie zewnętrzne aneksy do scenariuszy znajdują się w folderze na końcu tego tekstu, a bezpośrednie linki do nich podane są w publikacji.

O pakiecie

Część pierwsza pakietu została przygotowana w 2016 r. przez zespół Polskiej Zielonej Sieci oraz Fundacji Otwarty Plan przy wsparciu polskich nauczycielek zaangażowanych w projekt EAThink2015 (inaczej kampanię „Jedz lokalnie, myśl globalnie!”) i poświęcona jest kompleksowemu wprowadzeniu do tematyki żywności we współczesnym świecie. Oprócz wstępu merytorycznego zawiera scenariusze zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przykłady działań aktywizujących uczniów/uczennice.

Prezentowana druga część pakietu jest rezultatem międzynarodowego procesu wypracowywania materiałów edukacyjnych, jaki miał miejsce w ramach projektu EAThink2015. Wyboru scenariuszy i ich tłumaczenia na język polski dokonał zespół Polskiej Zielonej Sieci / Fundacji Otwarty Plan, a głównym założeniem była rozbudowa tematyki pakietu o nowe zagadnienia, które nie były poruszane w części pierwszej i mogą służyć jako wprowadzenie do części trzeciej.

Każdy scenariusz porusza wybrane tematy związane z żywnością i ma odniesienie do konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Mając na uwadze różnice w programach nauczania w poszczególnych krajach w zakresie umiejętności i kompetencji, które powinni opanować uczniowie/uczennice, każdy scenariusz zawiera odniesienie do europejskich kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie oraz wiedzy, umiejętności i postaw przekazywanych w kontekście edukacji globalnej. W publikacji zasugerowano też różnorakie narzędzia ewaluacji, które można dostosować do własnych potrzeb i wykorzystać do oceny wiedzy, umiejętności i zmian postaw uczniów/uczennic w związku z proponowanymi scenariuszami zajęć.

Dopełnieniem dwóch pierwszych części pakietu jest trzecia część – Ekologiczne ogrody szkolne (w przygotowaniu). Jest to praktyczny przewodnik o tym, jak założyć i prowadzić ogrody przyszkolne z zachowaniem zasad rolnictwa ekologicznego, szczególnie permakultury. Zawarty jest w nim dodatkowo jeden scenariusz zajęć dotyczący zakładania ogrodu szkolnego.

Zachęcamy Państwa do korzystania z pakietu oraz życzymy satysfakcjonującej pracy z uczniami/uczennicami!

Pakiet finansowany jest ze środków ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.