Prezentacje szkolne uczniów dla uczniów

W kwietniu i czerwcu 2016 w III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie odbyły się prezentacje na godzinach wychowawczych w klasach I – II (edukacja rówieśnicza).

Uczniowie/ennice samodzielnie wykonali prezentacje i promowali hasło dot. projektu „Jesteś tym co jesz.” Po prezentacji każda klasa została poproszona o wykonanie plakatu na ten temat. Z prac tych została przygotowana wystawa, zaprezentowana w szkole podczas „Dnia Ze Zdrową Żywnością