Spotkania na temat żywności i dziennikarstwa

W kwietniu i maju 2017 uczniowie gimnazjum nr 16 w Warszawie spotykali się z Aleksandrą Ziółkowską z Polskiej Zielonej Sieci. Spotkania poświęcone były dziennikarstwu oraz tematyce żywności. Uczennice i uczniowie zachęceni zostali do refleksji nad rolą reklamy w kreowaniu myślenia na temat żywności oraz jej wpływu na podejmowane decyzje konsumenckie. Poznali także znaczenie reportażu w budowaniu rzetelnej wiedzy, opartej na researchu oraz narzędzia służące do zbudowania medialnego przekazu.