Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Wystawa informacyjna z okazji Światowego Dnia Konsumenta: Rozmawiamy o uchodźcach

Wystawa informacyjna z okazji Światowego Dnia Konsumenta: Rozmawiamy o uchodźcach

W marcu 2017 uczniowie zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie przygotowali wystawę dot. odpowiedzialnej konsumpcji , która umieszczona była w holu szkoły i mogli zapoznać się z nią wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły a co najważniejsze społeczność lokalna. Wystawa przybliżała historię Dni Konsumenta oraz bieżącą tematykę tego wydarzenia. Wszyscy chętni mogli zapoznać się również z Vademecum Konsumenta. W czasie trwania wystawy zorganizowano także na prośbę uczniów warsztaty dot. tematyki uchodźctwa.

Warsztaty prowadzone podczas 4 kolejnych lekcji wychowawczych metodą sześciu kapeluszy myślowych miały na celu przygotowanie młodzieży do rozmawiania o często obecnie poruszanej tematyce uchodźców bez przyjętych z góry uprzedzeń i stereotypów. Uczniowie obiektywnie rozpatrywali ten problem po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami merytorycznymi. Wypracowywali możliwości rozwiązania problemu. Uczniowie uzgodnili także tak ważne jest rozmawianie w lokalnych społecznościach na ten temat i zobligowali się wzajemnie do dalszej pracy w tym zakresie.

Dodaj komentarz