Rezultate

outcomes

Rezultatele proiectului includ:

 • Un site dedicat problemelor educației globale, cu informații, instrumente și bune practici, creat pentru elevi, profesori și alte părți interesate, împreună cu un instrument geo-referențial care va putea fi folosit la trimiterea informațiilor și sesizărilor cu privire la agricultură și hrană (de exemplu, piețe țărănești, comunități de schimburi locale, ferme, magazine, târguri, etc).
 • Un concurs foto organizat în școlile implicate în proiect pentru selectarea celui mai bun fotoreportaj despre mâncare. Cele mai bune fotoreportaje create în țările participante sunt selectate pentru Expoziția Cloud de Alimente.
 • O expoziție dedicată mâncării (Expoziția Cloud de Alimente) este prezentată și interpretată în timpul EXPO 2015, deschis zilnic în lunile mai, iunie, septembrie și octombrie 2015 pentru tineri, elevi, clase și toți cetățenii.
 • În timpul Expo 2015, un Centru MultiMedia este amenajat, iar o echipă editorială format din tineri va documenta întregul eveniment pe canalele de social media.
 • Profesorii din învățământul primar și secundar din toate țările participante sunt sprijiniți prin intermediul unei instruiri educaționale pentru a crea planuri de unități de învățare (module de învățare) pe Educație Globală, în special despre producția și consumul alimentelor, sistemele alimentare alternative și dreptul la hrană. Modulele sunt destinate propriilor clase. Aproape 130 de asemenea module gratuite sunt postate pe site-ul proiectului, pentru profesori și instructorii pe educație globală.
 • O aplicație multimedia cuprinzând o poveste pentru copii despre originea și sezonalitatea alimentelor și rețetelor, dar și un joc cu alegeri multiple despre amprenta ecologică, este creată, implementată și distribuită.
 • Un kit pentru profesorii, instructorii de educație globală și voluntarii implicați în activitățile educative de învățare globală și agricultură sustenabilă.
 • Un concurs internațional este organizat în cadrul școlilor implicate în proiect. Videoclipurile create pentru concurs vor fi evaluate în 2 etape – la nivel național și internațional. Videoclipul câștigător din fiecare țară este produs la nivel profesionist și difuzat pe canalele media online și offline cu scopul de a sensibiliza cetățenii față de mesajul de bază al proiectului, în special cel de schimbare a obiceiurilor de consum alimentar.
 • Elevii pregătiți în interdependența sistemelor alimentare se vor mobiliza pentru realizarea unor inițiative (evenimente, campanii, grădini școlare, vizite la fermele micilor întreprinzători, etc) la nivel comunitar pentru a sensibiliza cetățenii, alți elevi, părinții și membri ai comunității, cu scopul de a promova schimbări de comportament în stilurile lor de viață alimentare.
 • Elevilor de școală primară și secundară le sunt prezentate conceptele de cetățenie globală și sisteme alternative alimentare prin ateliere interactive și participative.
 • Sunt organizate seminarii naționale și ateliere pentru a prezenta și disemina principalele rezultate ale acțiunii.
 • Sunt organizate schimburi internaționale de experiență și ateliere pentru delegații de profesori și elevi în Italia, Austria, Senegal, Burkina Faso.
 • Liceul de turism ITT Varalli din Milano (www.ittvaralli.it) va dezvolta un traseu ghidat privind agricultura sustenabilă pentru adolescenţii şi elevii europeni la Milano, pe durata Expo2015.
 • În calitate de Ambasador al Educației pentru Cetățenie Globală, Fundația CARIPLO conectează proiectul și rețeaua lui de entitățile instituționale-cheie interesate la nivelul UE (fundații, autorități locale, ONG-uri) și care au potențial în sprijinirea inițiativei la toate nivelurile.