Parteneri

 ACRA

ACRA este o organizație italiană neguvernamentală, independentă și neafiliată religios, cu scopul de a eradica sărăcia cu ajutorul soluțiilor comune, sustenabile și inovative. Se acordă o atenție deosebită periferiei planetei și segmentelor marginalizate ale Nordului și Sudului lumii.

APSD – Agenda 21

APDD – Agenda 21 este o asociație română neguvernamentală, înființată în 2003. Scopul său fundamental este sprijinirea politicilor și eforturilor naționale de promovare și implementare în România a obiectivelor Dezvoltării Durabile. APSD – Agenda 21 are peste 4 ani de experiență în implementarea proiectelor

pe Educație pentru dezvoltare, Educație Globală și Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, precum „Implicarea elevilor și profesorilor în programe și proiecte de Educație pentru dezvoltare”, „Parlez-vous global”,  „Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului”, „Educația pentru dezvoltare între migratie și cetățenie globală” sau „Facilitarea Educației Globale – Competențe cheie ale membrilor organizațiilor non-guvernamentale”.

Anthropolis

Anthropolis este o asociație non-profit, de interes  public,  fondată în 2002 la Budapesta, Ungaria. Asociația se concentrează pe probleme de Educație globală (crearea și distribuirea materialelor educative, organizarea atelierelor de lucru și a cursurilor atât pentru elevi, cât și pentru profesori și adulți) și pe crearea de povești digitale (ateliere narative digitale destinate unor grupuri țintă diverse). Anthropolis este implicată de asemenea în diferite activități de lobby și sensibilizare (organizarea evenimentelor culturale, expoziții, proiecții, mese rotunde și conferințe referitoare la probleme de dezvoltare și științe sociale). Asociația este membru al consiliului HAND, Platforma ONG-urilor din Ungaria.

CARDET

CARDET este o organizație non-profit (statut de ONG) cu scopul dezvoltării și educației, cu sediul în Cipru și numeroși parteneri în toată lumea. Misiunea noastră este să inspirăm educația următoarei generații, să promovăm cercetarea, inovația și dezvoltarea prin practici bazate pe argumente, cercetare de ultimă oră și oameni autorizați. CARDET reunește o echipă internațională de oameni cu experiență și tineri profesioniști având competențe globale în Educație pentru dezvoltare, Dezvoltare durabilă, justiție socială, sensibilizare, drepturile omului, integrare, implicare civică și cetățenie, reconciliere, evaluarea politicilor, e-learning, educație la distanță și evaluare. Am lucrat cu organizații publice și private, dar și cu instituții din Asia, Europa și SUA. Membrii echipei CARDET au participat cu success la mai mult de 100 de proiecte în peste 20 de țări, dintre care mai multe au fost finanțate de Comisia Europeană, UNDP, COL, Fundația William și Flora Hewlett, Fundația de Promovare a Cercetării din Cipru.

Fondazione Cariplo

Misiunea Fundației Cariplo este de a reprezenta soluția care ajută organizațiile civile și sociale să fie mai folositoare comunităților în care activează.

Menirea de bază a fundației este să susțină asociațiile societății civile care reprezintă infrastructura socială a sistemului nostru. Modul ei de abordare se bazează pe principiul subsidiarității. Misiunea, rolul și strategia sa operațională subliniază profilul ei de fundație care acționează ca un organism care anticipează nevoi emergente sau le selectează pe cele adânc înrădăcinate, dar încă neîmplinite și în ultimă instanță face cele mai bune eforturi pentru a disemina soluțiile de succes.

Fundația Cariplo este membru și finanțator al EFC, asociația europeană a cărei scop este consolidarea și cultivarea filantropiei organizate în interesul societății civile, în Europa și în întreaga lume.

Fundația Cariplo a semnat acorduri de parteneriat / a cooperat de mult timp cu principalele fundații de la nivel european, în cadrul dar și dincolo de rețeaua EFC și va contribui la rețeaua proiectului EAThink2015 prin aceste relații pentru a asigura participarea constantă a principalelor părți interesate din întreaga Europă.

CISV

CISV este o organizaţie neguvernamentală, recunoscută de Ministerul Afacerilor Externe din Italia. CISV implementează proiecte în Africa şi America de Sud, colaborând cu localnicii pentru a-i transforma în adevăraţii  constructori ai propriei lor dezvoltări. Astăzi, activează în 12 ţări şi în special în Africa (Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mali, Niger şi Senegal) şi America de Sud şi Latină (Haiti, Brazilia, Columbia, Guatemala şi Venezuela). Pentru a încuraja securitatea hranei, justiţia socială şi drepturile omului, CISV susţine mişcările fermierilor, organizaţiile locale dar şi asociaţiile femeilor, îmbunătăţind schimbările de la nivelul culturii locale şi al resurselor. În Italia susţine sensibilizarea oamenilor în ceea ce priveşte drepturile omului, dezvoltarea durabilă şi multiculturalismul, în mod special prin intermediul programelor de educaţie pe training şi dialog pentru elevi, profesori şi cetăţeni.

Euskal Fondoa

Asociaţia organismelor locale basce pentru cooperare internaţională – Euskal Fondoa, este un parteneriat dintre 112 municipalităţi din Țara Bască aflată în nordul Spaniei. Reprezintă un instrument de coordonare și sprijinire a cooperării descentralizate din Țara Bască, oferind experiențe locale diverse, pentru a colabora în procesele de dezvoltare și relațiile durabile cu instituțiile, organizațiile sociale și comunitățile din țările aflate în curs de dezvoltare. Euskal Fondoa caută în permanență să obțină eficiența maximă prin acțiuni comune, schimburi de informații și asistență tehnică, „Municipalitățile susțin municipalități” incluzând probleme educaționale. Euskal Fondoa are proiecte în cinci țări din America Latină și Africa (Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba și Republica Democratică Arabă Sahrawi), unde și-a concentrat eforturile de cooperare din perspectiva competențelor municipale.

 Calouste Gulbenkian Foundation

Fundația Calouste Gulbenkian este o instituție privată portugheză de interes public, continuu, ale cărei scopuri statutare sunt Arta, Caritatea, Știința și Educația. Statutul său a fost lăsat prin testament de către Calouste Sarkis Gulbenkian, cetățean britanic de origine armeană, fiind aprobat de către Statul portughez la data de 18 iulie 1956.  Cu aproape 60 de ani de experiență, Fundația Calouste Gulbenkian este una dintre cele mai importante fundații din Europa, finalizând vaste activități în Portugalia și înafara țării fie prin propriile proiecte și programe, fie în parteneriat cu alte entități sau prin acordarea de subvenții inițiativelor externe și granturilor. Fundația are delegații în Paris și Londra, orașele în care a trăit Calouste Gulbenkian.

Printre direcțiile cheie ale acțiunilor Fundației din sfera educației se numără atât contribuția la dezvoltarea acesteia în Portugalia, cât și la dezbaterea asupra progresului din educația de pe întreg Globul, și cea din contextul școlar, dar și cel mai larg, al societăților. Prin programe diverse precum Abilitarea Viitoarelor Generații, Educație pentru Cultură și Știință, Cultivarea Limbii și Culturii Portugheze sau Granturile Gulbenkian, Fundația oferă sprijin proiectelor și activităților care permit învățarea continuă și dobândirea de noi abilități, competențe și cunoștințe, dar și eficientizarea sistemelor de educație și de training.

Institute for Sustainable Development

Institutul pentru Dezvoltare Durabilă (ISD) a sprijinit dezvoltarea sectorului de agricultură organică din Slovenia prin cercetare, transfer de cunoștințe, sensibilizare și proiecte de dezvoltare încă din 1996. De asemenea, ISD coordonează o rețea națională de grădini școlare organice pentru a oferi copiilor și tinerilor o experiență directă și a sprijini înțelegerea noțiunilor de alimentație durabilă și sisteme agricole. Acest program oferă posibilitatea profesorilor care au cunoștințe și abilități, să inițieze și să întrețină grădini școlare, dar și să le folosească ca intrument educațional.

 Kopin

Kopin este un ONG autorizat din Malta, dedicat drepturilor omului, care acționează în trei domenii principale: cooperare internațională pentru dezvoltare; suport pentru refugiați cu axare pe copii și femei; Educație pentru Dezvoltare formală, non-formală și informală, prin metode pedagogice inovative, participative și orientate spre acțiune. Sub acest aspect, Kopin oferă resurse educaționale, ateliere de lucru pentru profesori și activități pentru elevii de orice vârstă. În toate inițiativele sale, Kopin pune accent pe cooperare, crearea de rețele și împărtășirea experiențelor, folosind ca și principii cheie abordări participative, învățare reciprocă și un demers bazat pe drepturi.

 Polish Green Network

Zwiazek Stowarzyszen Polska Zielona Siec – Alianța de Asociații Rețeaua Poloneză Verde (Rețeaua Poloneză Verde – PGN) este o alianță națională formată din cele mai puternice 12 asociații și fundații dedicate mediului și dezvoltării durabile, aflate în mari orașe ale Poloniei. Domeniile sale majore de acțiune sunt apărarea dreptății sociale și ecologice, în cadrul dezvoltării durabile, crearea mecanismelor de control social a banilor publici, educarea populației în favoarea dezvoltării și sprijinirea țărilor din Sudul globalizat prin asistență pentru dezvoltare. PGN are experiență în promovarea consumului responsabil, a comerțului echitabil și Educației pentu Dezvoltare încă din anul 2002.

 Südwind

Südwind a fost înființată în 1997 ca și organizație non-profit implicată în educație și informare pe teme de dezvoltare globală. La nivel local, regional, național și internațional, Südwind cooperează cu organizații și instituții din sfera dezvoltării internaționale, educației, mediului, culturii, socialului, dar și cu diferite rețele ale societății civile și cu oameni politici importanți.

Competențele esențiale ale Südwind  aparțin zonei Educației Globale (inclusiv crearea de materiale, ateliere, proiecte pilot de sprijin școlar), a producției de media pe probleme de dezvoltare internațională și a redactării studiilor cu tematică globală.

 Urgenci

Urgenci este rețeaua internațională a Agriculturii Susținute de Comunitate. Reunind fermieri și consumatori critici din întreaga lume, Urgenci promovează activ parteneriatele locale și cele bazate pe solidaritatea dintre producători și consumatori, respectând diversitatea și creativitatea mișcarii locale a alimentelor.

Urgenci are o vastă activitate de schimburi de experiență, desfășurate din 2008 grație sprijinului oferit de programele de învățare continuă ale UE. Mii de cursanți adulți, din toate țările membre ale UE (dar și dinafară) au fost implicați în activități de training informal coordonate de Urgenci. Recent, aceasta a participat la prima generație a Școlii de Catalizatori ai Alimentației Locale, având parteneri din 5 țări europene, de la Insulele Hebridele Exterioare până la Cipru și de la Vilnius la Milano.

 Association Žmergo

Asociația Žmergo, fondată în 1994 la Opatij (Croația) are ca scop conservarea mediului, protejarea patrimoniului natural și cultural și promovarea dezvoltării durabile. Activitățile asociației au impact în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții, atât în sens ambiental, cât și cultural și educațional.

Din 1998, asociația Žmergo implementează programe educaționale de mediu în grădinițe, școli elementare și licee, cu o rată de participare de peste 8000 de copii și tineri.