Paşi mici spre un stil de viaţă sănătos

În luna aprilie am aplicat activitatea de tip atelier de educaţie globală propusă de doamna Neagu Cătălina Luiza cu titlul ,,Cunoaşte şi recunoaşte!”. La această activitate au participat 18 elevi, 10 fete și 8 băieți de la Şcoala Gimnazială „N.I.Jilinschi” Verneşti cu vârste cuprinse între 9-10 ani. În cadrul activității am folosit mijloace și metode de învățare variate: învățarea prin descoperire, observația, explicația, demonstrația și exercițiul.
Am urmărit educația elevilor pentru un stil de viață sănătos și informarea asupra efectelor benefice ale alimentației corespunzătoare. Activitatea predominantă a fost jocul, prin intermediul lui copiii au participat activ și s-au implicat în realizarea sarcinilor trasate.
Această activitate poate fi considerate un exemplu de bună practică pentru că:

  • promovează unele abilități care definesc un stil de viață sănătos;
  • conştientizează importanţa unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea organismului;
  • integrează mai multe discipline;
  • elevii au înțeles care este eficiența programului național „Corn, lapte și măr”;
  • îmbunătăţeşte abilitățile de comunicare prin împărtășirea experiențelor personale;
  • realizează un schimb de experiență și comunicare intergenerațională (elevi, părinți, cadre didactice);
  • formează atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.