ALIMENTAȚIA BIO – OBIECTIV AL DEZVOLTĂRII DURABILE

ALIMENTAȚIA BIO – OBIECTIV AL DEZVOLTĂRII DURABILE

 

AutorI: Gabriela Dîrloman și Roxana Elena Vișan –  România , APDD – Agenda 21
ȚARĂ: ROMÂNIA
TitLU:  ALIMENTAȚIA BIO – OBIECTIV AL DEZVOLTĂRII DURABILE
VÂRSTA ELEVILOR: Elevi – clasa a10a: 15-16 ani
DISCIPLINE:  Cultură civică, Economie, Educație antreprenorială, Geografie,

Biologie,  Limba engleză / franceză/ germană

DurATĂ: 90 min.
Subiecte Agricultură sustenabilă

Descoperirea lanțului de producție a alimentelor

Alegeri responsabile de consum

 

 

ODD (obiective dezvoltare durabilĂ) O. 3 – Sănătate și bunăstare;  O. 12 – Consum și producție responsabilă

 

Dimensiuni conceptuale și domenii tematice în educația globală:

 Dezvoltare sustenabilă Relația dintre oameni și mediu Diferite puncte de vedere ale dezvoltării sociale și economice – local și global Cerința globală absolută a dezvoltării durabile Înțelegerea problemelor cheie ale dezvoltării durabile
Conștiința caracterului limitat al resurselor Înțelegerea conceptelor de viitoruri posibile și viitoruri preferabile Stiluri de viață pentru o lume sustenabilă  
Globalizare și interdepedență Comerț între țări Conștentizarea interdependenței Relațiile de putere între sistemele economice ale lumii Relațiile de putere între sistemele economice ale lumii

Abilități și competențe în educația globală

 Gândire critică Recunoașterea prejudecăților, stereotipurilor și opiniilor Aptitudini de media Informare cu privire la analiza critică Gestionarea situațiilor discutabile și complexe
Capacitate de a argumenta eficace Căutarea și selectarea dovezilor Să  învețe să se dezvolte  / să își schimbe punctul de vedere prin argumentație logică Argumentarea logică și elocventă dintr-o poziție documentată Aptitudini

politice

 

Valori și atitudini în Învățarea Globală

Preocupare pentru mediu și dezvoltarea durabilă Simțul răspunderii pentru mediu și folosirea resurselor Preocuparea pentru efectele stilurilor noastre de viață asupra mediului și altor oameni Grijă pentru viitorul planetei și viitoarele generații Angajament pentru dezvoltare durabilă
Credința că oamenii pot face diferența Credința că lucrurile pot fi mai bune și că indivizii pot face diferența Dorința de a lua atitudine pentru problemele globale Dorința de a lucra pentru un viitor tot mai echitabil Rolul de cetățeni globali
Respectul pentru oameni și lucruri Alegerea și recunașterea consecințelor alegerilor făcute Creșterea abilității de a avea grijă de lucruri Urmărirea unui stil de viață personal pentru o lume durabilă  

 

Competențe de învățare pe tot parcursul vieții

 • A învăța să înveți;
 • Competențe sociale și civice;
 • Spirit de inițiativă și antreprenoriat;
 • Comunicarea în limba română și în limbi moderne;
 • Competențe digitale.

 

Obiective:

 • Cunoașterea inovațiilor în agricultură și impactul lor asupra comunității umane;
 • Documentarea asupra temei date și asumarea unei poziții personale;
 • Cunoașterea traseului parcurs de alimente de la materia primă la produsul finit;
 • Promovarea unei alimentații sănătoase prin susținerea unei agriculturi la scară mică;
 • Conștientizarea tinerei generații în abordarea unei atitudini pozitive privind consumul de alimente sănătoase;
 • Realizarea de mijloace de comunicare și promovare;
 • Transpunerea ideilor în firme virtuale.

Metode: studiul individual, lucrul în echipă, dezbaterea, mozaicul

 

Activități:

 

Lecție Durată Descrierea activității
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima  sesiune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min

Introducere în istoria agriculturii

Se vor urmări filmele din seria “Meatrix”

Partea 1a – https://www.youtube.com/watch?v=Fnl1U32cPrk

Partea a 2a – https://www.youtube.com/watch?v=Lw_KLabVCA0

Partea a 3a – https://www.youtube.com/watch?v=nBPZfG9N6j4

După vizionare, se dezbat în echipe pro și contra elementele importante ale cunoașterii evoluției agriculturii și promovării produselor agricole moderne în rândul consumatorilor versus produsele agricole tradiționale.

 

 

 

 

 

 

 

A doua sesiune

 

 

 

 

 

60 min

            Participanții vor fi împărțiți în 3 echipe. Fiecare echipă va primi câte o monstră de alimente produse pe baza agriculturii tradiționale și cea modernă (dulceață, miere etc).  Se va degusta fiecare produs și vor fi precizate caracteristicile și ingredientele acestora, realizându-se o comparație  prin metoda Tabelul T.

O alta sarcină de lucru constă în descoperirea semnificației și consecințelor E-urilor din alimentația noastră, fiecare echipă primeste un număr de trei. Se desfășoară jocul  ,,Aleg să mănânc……“.

Raportându-ne la sarcinile anterioare, se precizează participanților că trebuie să își imagineze propria societate producătoare de alimente bio și că este necesar să își creeze propriul Brand/Marcă comercială.

Se știe că orice marcă are nevoie și de o susținere lingvistică printr-o comunicare eficientă față de consumatori.

Realizați un Slogan folosind cuvintele potrivite din pânza de păianjen: ,,sănătate, piață, agricultură bio, aditivi, conservanți, emulgatori, aditivi” etc.

Final 5 min       Fiecare membru al echipelor va atașa pe tabla de flipchart câte un emoticon alături de un cuvânt cheie reprezentativ.

 

Materiale și echipamente:

PC, videoproiector, internet, flipchart, coli de flipchart, coli colorate A4, postit-uri, carioci, bandă adezivă etc.

 

Instrumente (mijloace) de predare:

Tabla Smart, Videoproiector, laptop

 

Anexe:

Probleme de discutat/informații despre:

Agricultură inteligentă

 

Instrumente de evaluare recomandate:

Analiza SWOT

 

 

Sources:

Partea 1a – https://www.youtube.com/watch?v=Fnl1U32cPrk

Partea a 2a – https://www.youtube.com/watch?v=Lw_KLabVCA0

Partea a 3a – https://www.youtube.com/watch?v=nBPZfG9N6j4