APA ŞI AGRICULTURA

ONU a desemnat ziua de 22 Martie  drept  Ziua Mondială a Apei,  luând în considerare faptul că toate vietăţile lumii, între care şi fiinţa omenească, sunt în completă dependenţă de apă. De la această premisă a pornit lecţia de educaţie globală Apa şi agricultura (cls. XI C / Colegiul Economic, Buzău – România). Elevii au conştientizat importanţa apei pentru societate, au găsit metode pentru a micşora amprenta ecologică asupra mediului pentru a contribui la utilizarea durabilă a apei. 1,5 miliarde de angajaţi din toată lumea lucrează în sectoare care au legatură cu apa.Toate activităţile umane depind de accesul la apă, de aceea tinerii trebuie educaţi că de modul cum folosim apa, de cantitatea şi calitatea ei depinde însăşi calitatea vieţii noastre, a societăţii în care trăim. Apa potabilă este cel mai important aliment, iată de ce trebuie să avem un „respect profund” faţă de apă, să ne gândim că milioane de oameni ai planetei nu se pot bucura de acest aur alb, pe care noi îl risipim. Utilizarea apei în agricultură a fost abordată prin exemple din propria gospodărie, folosirea apei de ploaie, apa reziduală, apa din râurile / pârâurile apropiate casei, „construirea” unor mini-instalaţii de irigare folosite în agricultura la scară mică.

Prof. Adriana Pietrăreanu

Lasă un răspuns