De la bobul de grâu la pâine: câtă muncă pentru a deveni hrană

Obiective:

 • Obiectiv 1: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi de auditor;
 • Obiectiv 2: Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea;
 • Obiectiv 3: Să audieze cu atenţie un text și să reţină ideile acestuia;
 • Obiectiv 4: Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;
 • Obiectiv 5: Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la denumirea obiectelor, cantitatea lor, constituirea de mulţimi;
 • Obiectiv 6: Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte prin aprecierea cantităţii şi punerea în corespondenţă;
 • Obiectiv 7: Să-și îmbogățească și să-și lărgească sfera de cunoștințe privind procesul de  germinație a unei plante (grâul);
 • Obiectiv 8: Să se familiarizeze cu etapele de dezvoltare a plantei-grâul;
 • Obiectiv 9: Să observe pe parcursul activităților  procesul de fabricare a pâinii și a produselor de panificație;
 • Obiectiv 10: Să analizeze meserii specifice domeniului panificației în funcție de produsele obținute;
 • Obiectiv 11: Să-și formeze atitudini de ocrotire și prețuire a muncii oamenilor ce realizeaza produse din grâu;
 • Obiectiv 12: Să promoveze produsele tradiționale zonei Buzăului din domeniul panificației (covrigii de Buzău);
 • Obiectiv 13: Să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat si intensitatea sunetelor muzicale;
 • Obiectiv 14: Să redea teme plastice specifice desenului, picturii;
 • Obiectiv 15:  Să compună în mod original spaţiul plastic.

Download materiale: