De unde provine hrana pe care o consumăm

Obiective:

  • A identifica surse de hrană sănătoase;
  • A utiliza lucrul pe grupe prin stabilirea rolului elevilor în cadrul grupului;
  • A sistematiza cunoștințe despre: recoltarea, păstrarea și utilizarea legumelor, fructelor, plantelor medicinale;
  • A corela importanța unei alimentații sănătoase cu dezvoltarea fizică și psihică a tânărului;
  • A utiliza diferite limbaje (verbal, scris, grafic sau simbolic).

 

Download materiale: