,,DIN NATURĂ, DIN PĂMÂNT, LA CULTURĂ, LA CUVÂNT!”

În perioada15.10.2017 – 15.03.2018 în Şcoala Gimnazială ,,N.I.Jilinschi” se derulează proiectul ,,Din natură, din pământ, la cultură, la  cuvânt!”, proiect care include activități de iniţiative comunitare în cadrul proiectului “EAThink2015. Învățare globală pentru schimbare în Anul European pentru Dezvoltare 2015 și mai departe: Angajamentul tinerilor europeni de la sere școlare experimentale până la sisteme de alimentație sustenabile”.

Scopul proiectului ,,Din natură, din pământ, la cultură, la  cuvânt!” este acela al educaţiei şi conştientizării comunităţii privind importanţa practicării unor activități agricole în care să se implice toți membrii familiei precum și promovarea exemplelor de bună practică realizate în școală inclusiv în cadrul celorlalte etape ale proiectului EAThink2015.

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect au fost atât teoretice cât şi practice:

  1. ,,Recensământul” grădinilor din gospodăriile Comunei Vernești;
  2. ,,Ce şi cum putem composta deşeurile biodegradabile din gospodărie?”;
  3. ,,E valoros gunoiului de grajd?”;
  4. ,,Micul Agricultor verneștean”;
  5. Caravana de informare.

Conceptele utilizate în cadrul derulării proiectului au fost:

  • Sensibilizarea decidenţilor locali
  • Responsabilizare şi mobilizarea comunităţii
  • Implicare
  • Solidaritate în acţiune

Considerăm că prin eforturi mici, dar făcute de mai mulţi oameni, la timp şi permanent, se poate clădi un întreg durabil, iar calitatea produselor agricole obținute în zona noastră va fi păstrată sau chiar se va îmbunătăţi.