Există o criză a hranei pe glob?

Obiective:

  • Să cunoască eventualul caracter limitat al resurselor pedologice ale planetei noastre şi să le coreleze cu creşterea demografică la nivel global;
  • Să fie capabili să identifice adevăratele probleme ale omenirii din punct de vedere al asigurării echitabile a hranei;
  • Să cunoască modalităţile prin care prin acţiuni şi activităţi proprii pot susţine un mediu şi o dezvoltare durabilă pentru viitorul comunităţii în care trăiesc;
  • Să cunoască alternativele alimentare reprezentate de produsele alimentare neconvenţionale.

Download materiale: