Legumele … culoare … plăcere

Obiective:

  • Imbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre legume;
  • Dezvoltarea capacității de a exprima verbal acțiunile efectuate utilizând propoziții adecvate;
  • Dezvoltarea capacităţii de comunicare într-un limbaj adecvat ştiinţei;
  • Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevilor;
  • Educaţia elevilor pentru un stil de viaţă sănătos;
  • Dezvoltarea atenției voluntare, a operațiilor (analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea) și calităților gândirii (flexibilitate, fluiditate, mobilitate) prin rezolvarea diverselor exerciţii

Download materiale: