Multiculturalitate reflectată prin tradiții gastronomice în România

Obiective:

  • Identificarea contribuţiei comunităţilor etnice din România la civilizaţia noastră (cultură, tradiţii legate de principalele evenimente din viaţa unei familii, gastronomie);
  • Înlăturarea prejudecăţilor şi educarea pentru o lume bazată pe egalitate şi echitate;
  • Înţelegerea diferenţelor dintre locuitorii actuali ai României prin raportarea la etniile din care fac parte;
  • Descoperirea varietăţii de tradiţii alimentare;
  • Identificarea de asemănări şi deosebiri între ele;
  • Acceptarea de experienţe noi prin stimularea curiozităţii;
  • Identificarea relaţiei dintre om şi mediu (resurse oferite de zona în care se află aceste comunităţi etnice);
  • Conştientizarea caracterului limitat al resurselor şi a faptului că potenţialul economic al unei zone trebuie folosit în mod eficient;
  • Preluarea obiceiurilor gastronomice sănătoase de la anumite comunităţi entice care se află în România;
  • Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi specific unei lumi sustenabile.

Download materiale: