Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Multiculturalitate reflectată prin tradiții gastronomice în România

Multiculturalitate reflectată prin tradiții gastronomice în România

Obiective:

 • Identificarea contribuţiei comunităţilor etnice din România la civilizaţia noastră (cultură, tradiţii legate de principalele evenimente din viaţa unei familii, gastronomie);
 • Înlăturarea prejudecăţilor şi educarea pentru o lume bazată pe egalitate şi echitate;
 • Înţelegerea diferenţelor dintre locuitorii actuali ai României prin raportarea la etniile din care fac parte;
 • Descoperirea varietăţii de tradiţii alimentare;
 • Identificarea de asemănări şi deosebiri între ele;
 • Acceptarea de experienţe noi prin stimularea curiozităţii;
 • Identificarea relaţiei dintre om şi mediu (resurse oferite de zona în care se află aceste comunităţi etnice);
 • Conştientizarea caracterului limitat al resurselor şi a faptului că potenţialul economic al unei zone trebuie folosit în mod eficient;
 • Preluarea obiceiurilor gastronomice sănătoase de la anumite comunităţi entice care se află în România;
 • Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi specific unei lumi sustenabile.

Download materiale:

Lasă un răspuns