PROTECŢIA CONSUMATORULUI ŞI A MEDIULUI

Activitatea s-a desfăşurat cu elevii clasei a X-a D de la Colegiul Economic Buzău, România.

Testul inițial relevă prin rezultatele obținute o cunoastere a unora dintre probleme abordate în cadrul atelierului, mai mult (trei rezultate de 8/8  – toate răspunsurile corecte -, în condițiile unei deschideri mai largi a elevilor către domeniu și în raport  cu implicarea acestora în proiecte ce vizează componenta de protecție a mediului și a problemelor sociale) sau mai puțin (un răspuns de 2/8, trei răspunsuri de 3/8 și două răspunsuri de 4/8). În general, considerăm mulțumitoare răspunsurile inițiale (media răspunsurile corecte 5.38/8), în măsura în care majoritatea elevilor au reușit să răspundă corect la cel puțin jumătate din cele 8 întrebări propuse. Am discutat cu elevii evaluarea testului inițial în timpul atelierului de lucru, fapt demonstrat prin rezultatele obținute în evaluarea finală (la finalul atelierului) – 19 rezultate fără greșeală (8/8), niciun rezultat dintre celelalte nesituându-se sub valoarea de 6/8, fapt ce demonstrează înțelegerea noțiunilor propuse în sistemul de cunoștințe ale elevilor, participanți la activitate.

Prof. Cătălina Poştovei

Lasă un răspuns