Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

right to food

Stil de viață sănătos – sănătatea sub semnul întrebării?

Stil de viață sănătos – sănătatea sub semnul întrebării?

Obiective: Să cunoască și să înțeleagă importanța sănătății individuale și de grup; Să cunoască și să înțeleagă cauzele și efectele dezvoltării economice inegale  a diferitelor state, pentru sănătatea populației; Să cunoască și să înțeleagă complexitatea problemelor globale-foamete, malnutriție și efectele…

Multiculturalitate reflectată prin tradiții gastronomice în România

Multiculturalitate reflectată prin tradiții gastronomice în România

Obiective: Identificarea contribuţiei comunităţilor etnice din România la civilizaţia noastră (cultură, tradiţii legate de principalele evenimente din viaţa unei familii, gastronomie); Înlăturarea prejudecăţilor şi educarea pentru o lume bazată pe egalitate şi echitate; Înţelegerea diferenţelor dintre locuitorii actuali ai României…

De unde provine hrana pe care o consumăm

De unde provine hrana pe care o consumăm

Obiective: A identifica surse de hrană sănătoase; A utiliza lucrul pe grupe prin stabilirea rolului elevilor în cadrul grupului; A sistematiza cunoștințe despre: recoltarea, păstrarea și utilizarea legumelor, fructelor, plantelor medicinale; A corela importanța unei alimentații sănătoase cu dezvoltarea fizică…

Învățăm să mâncăm sănătos

Învățăm să mâncăm sănătos

Obiective: să recunoască alimentele sănătoase/dăunătoare sănătăţii să enumere produse ce aparţin fiecărei trepte din piramida alimentelor să alcătuiască meniul unei zile cu alimente sănătoase să poată depista, dintr-o varietate de produse alimentare, un aliment ce nu trebuie consumat să adopte…

Alți oameni trăiesc ca să mănânce, eu mănânc ca să trăiesc

Alți oameni trăiesc ca să mănânce, eu mănânc ca să trăiesc

Obiectiv 1 – Identificarea alimentelor sănătoase Obiectiv 2 – Descoperirea și înțelegerea conceptului de alimentație echilibrată – cantitatea necesară și legătura dintre substanțele de bază. Conceperea unor meniuri echilibrate Obiectiv 3 – Cultivarea unor valori și atitudini precum credința că…