Ura eta oinatz hidrikoa

Helburuak:

  • Urak izaki bizidun guztientzat duen garrantzia ulertzea eta Lurreko ur-baliabideak mugatuak direla ikastea.
  • Ur-baliabideen kontsumitzaile nagusiak ezagutzea. Nekazaritzan sortzen diren efektu negatiboak eta horiek ekiditeko irtenbideak ezagutzea.
  • Urak bizitzan duen garrantzia ezagutzea eta ur-hornikuntzen eskasiaren ondorioak aurreikusten ikastea.
  • Eguneroko elikagai eta produktu batzuen “oinatz hidrikoa” edo “ur birtuala” delakoaren inguruan ikastea. Ikasleek edozein produkturen ekoizpenerako behar den ur-kopuruaz jabetzea eta “oinatz hidriko” hori murrizteko aukerak ezagutzea.
  • Uraren erabilera egokia nola egin ikastea eta ura aurrezteko metodo ezberdinak garatzea.
Unitate didaktikoa Eranskina