O projektu

eathink_logo

Projekt “EAThink2015 – misli globalno, jej lokalno” je namenjen osnovnim in srednjim šolam iz 12 evropskih in 2 afriških držav. Sofinancira ga Evropska unija. Cilj je okrepiti kritično razumevanje in delovanje mladih in učiteljev glede globalnih izzivov, s posebnim poudarkom na prehranski varnosti in neodvisnosti, na trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah. 

Kot vemo, se zaradi globalizacije naše izbire in naša dejanja povezujejo z življenji milijonov ljudi po vsem svetu. V dobi digitalne povezanosti in informacij je veliko protislovij in nesorazmerij: v vedno bolj globalni družbi se soočamo z revščino, podnebnimi spremembami in migracijami.

Danes več kot 800 milijonov ljudi po svetu trpi lakoto, v najbogatejših državah pa zavržemo več hrane kot kdajkoli prej. Današnji prehranski sistem ima veliko negativnih vplivov na okolje in zdravje, politični in finančni interesi pa pogosto ogrožajo pravice kmetov in potrošnikov.

Hitre in nasprotujoče si spremembe se v resnici odvijajo sočasno, zato je dogodke težko razlagati in ukrepati v smislu sprememb. Izobraževanje  postaja vse bolj pomembno za razvoj kritičnega razmišljanja pri mladih. To bi morali upoštevati učitelji, socialni delavci, pedagogi in uradniki v lokalnem okolju (občine).

V okviru triletnega projekta EAThink2015 (2015–2017)  bomo izvajali vrsto dejavnosti: mednarodni fotografski natečaj, natečaj snemanja kratkih filmov, šolske ekovrtove, usposabljanje v spletnem novinarstvu, mednarodne izmenjevalne obiske in delavnice, multimedijske aplikacije za mlade, ter spletno stran z  množico brezplačnih izobraževalnih orodij. Z njimi bomo mladim in učiteljem pomagali, da bodo laže prevzeli  odgovornost, ki jim jo nalaga državljanstvo v globalni družbi. V projekt so vključeni učitelji in mladi iz več evropskih držav (Avstrija, Ciper, Francija, Italija, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija) in Afrike (Burkina Faso, Senegal).