Nameni in cilji

eathink_logo
Globalni razvoj vsakogar od nas vpenja v mrežo odnosov in v dinamiko, ki naše izbire in dejanja povezuje z življenji milijonov ljudi po vsem svetu. V dobi digitalne povezanosti in informacij je veliko protislovij in nesorazmerij: v vedno bolj globalni družbi se soočamo z revščino, podnebnimi spremembami in migracijami. Sodoben prehranski sistem negativno vpliva na okolje in na zdravje ljudi. Več kot 800 milijonov ljudi trpi lakoto, medtem ko v najbogatejših državah zavržemo več hrane kot kdajkoli prej. Pravice kmetov in potrošnikov so ogrožene po vsem svetu.

Glavni namen dejavnosti projekta EAThink2015 je evropski mladini in učiteljem pomagati, da se laže soočijo z odgovornostjo, ki jo imajo kot državljani v globalni družbi. Za današnji čas  so značilne hitre in nasprotujoče si spremembe, ki se odvijajo sočasno, zato je dogodke težko razlagati ter ukrepati v smislu sprememb. Izobraževanje in pedagogi prevzemajo glavno vlogo pri omogočanju, da mladi lahko razvijajo kritično mišljenje, ki ga potrebujejo kot  državljani sodobne globalne družbe. Splošni cilji projekta EAThink2015 so:

  • Prispevati k večji ozaveščenosti evropske mladine in bolj dejavnemu vključevanju mladih v razpravo glede prispevka EU programov razvojnega sodelovanja na področju globalnega trajnostnega razvoja.
  • Izboljšati kritično razumevanje in dejavnost evropske mladine in učiteljev glede globalnih izzivov, s poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetih.
  • V splošnem si s projektom prizadevamo krepiti veščine in znanje učiteljev v osnovnih in srednjih šolah na področju izobraževanja za globalno državljanstvo.