Rezultati

outcomes

Rezultati projekta vključujejo:

 • Spletno stran o globalnem izobraževanju, z informacijami, orodji in primeri dobrih praks za učence in dijake, učitelje in ostale deležnike. Na voljo bodo tudi geoografsko opredeljena  orodja  za posredovanje informacij  o kmetijstvu in hrani (npr. kmečke tržnice, skupnosti za lokalno izmenjavo, kmetije, trgovine, sejmi…)
 • Mednarodni fotografski natečaj. Na šolah, ki se bodo vključile v projekt, bodo mladi pripravili fotoreportažo na temo hrane. Najboljše fotoreportaže iz vsake države  bodo predstavljene na razstavi »Hrana v oblaku« (Food Cloud Exhibition).
 • Razstava »Hrana v oblaku« bo  na Expo 2015. Odprta bo vsak dan v maju, juniju, septembru in oktobru, namenjena pa bo mladim, šolskim razredom in drugim.
 • V času  Expo 2015 bo deloval Multimedijski center, kjer bodo mladi uredniki dokumentirali dogajanja na Expo 2015 in jih  posredovali na družabna omrežja.
 • Osnovno- in srednješolski učitelji iz  držav, vključenih v projekt, bodo pripravljali učne module, pri čemer bodo imeli podporo mentorjev, predvsem pri vključevanju globalnih vsebin v pouk za področje pridelave in porabe hrane, alternativnih prehranskih sistemov in  pravice do hrane. Na spletni strani projekta bo objavljenih približno 130 učnih modulov globalnega učenja, ki bodo namenjeni učiteljem in trenerjem globalnega učenja.
 • Oblikovali bomo multimedijsko aplikacijo s pravljico za otroke, o poreklu hrane in sezonskih živilih, z recepti in igrami o okoljskem odtisu hrane.
 • Izobraževalni kompleti za učitelje, trenerje globalnega učenja in prostovoljce, ki se vključujejo v izobraževalne dejavnosti globalnega učenja in trajnostnega kmetijstva.
 • Mednarodno tekmovanje – videonatečaj za učence in dijake prijavljenih šol. Kratke filme bomo ocenjevali v dveh korakih, na nacionalni in mednarodni ravni. Zmagovalni kratki film iz vsake države bo deležen profesionalne izdelave in prikazan na spletnih in drugih medijih. S to dejavnostjo bomo javnosti posredovali osnovno sporočilo projekta, še posebej poziv k spremembam prehranskih navad.
 • Mladi, usposobljeni na področju soodvisnosti prehranskih sistemov,  bodo udejanjali  pobude na lokalni ravni (prireditve, kampanje, šolski ekovrtovi, obiski malih kmetij, itd.) ter s tem sovrstnike, starše in lokalno javnost spodbujali k spremembam življenjskega sloga pri prehrani.
 • Učenci in dijaki se bodo na interaktivnih delavnicah seznanili z globalnim državljanstvom in alternativnimi prehranskimi sistemi.
 • Organizacija nacionalnih seminarjev in delavnic s  predstavitvijo glavnih rezultatov projekta.
 • Mednarodni izmenjevalni obiski in delavnice za delegacije učiteljev in učencev/dijakov,  v Italiji, Avstriji, Senegalu in Burkini Faso.
 • V srednji šoli za turizem ITT Varalli Milan (www.ittvaralli.it) bodo pripravili voden ogled trajnostnega kmetijstva za najstnike in evropske šolske razrede v času Expa 2015 v Milanu.
 • Ustanova CARIPLO kot ambasador izobraževanja za globalno državljanstvo povezuje mrežo projekta s ključnimi institucionalnimi deležniki na ravni EU (ustanove, lokalne oblasti, organizacije civilne družbe), ki bi lahko nudile podporo pobudi na vseh ravneh.