Partnerji

 ACRA

ACRA je italijanska laična  in neodvisna nevladna organizacija, ki si prizadeva za odpravo revščine prek trajnostnih, inovativnih in skupnih rešitev. Posebno pozornost namenja obrobnim območjem planeta ter zapostavljenim področjem globalnega Juga in Severa.

APSD – Agenda 21

APSD – Agenda 21 je romunsko nevladno združenje, ustanovljeno maja 2003, čigar temeljni cilj je podpora nacionalnim programom in dejavnostim za promocijo in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v Romuniji. APSD – Agenda 21 ima večletne izkušnje s projekti razvojnega izobraževanja, globalnega učenja in milenijskih razvojnih ciljev, npr.: Realizacija milenijskih razvojnih ciljev, Vključevanje mladih in učiteljev v razvojne programe in projekte, Parle-vous global in Izobraževanje  za razvoj med migracijo globalnim državljanstvom, idr.

Anthropolis

Anthropolis je neprofitno združenje, ustanovljeno  leta 2002 v  Budimpešti. Deluje predvsem na področju globalnega učenja (razvija in razdeljuje izobraževalno gradivo, organizira delavnice in tečaje za mladino, učitelje in odrasle) in digitalnega pripovedništva (digitalne pripovedniške delavnice, povezane z osebnimi izkušnjami, za različne ciljne skupine). Anthropolis izvaja tudi različne dejavnosti ozaveščanja in lobiranja (organiziranje kulturnih prireditev, razstave in video predstavitve, okrogle mize in konference s poudarkom na razvojnih problemih in družbenih znanostih). Združenje je član upravnega odbora HAND, madžarske platforme NVO za globalni razvoj.

CARDET

CARDET je neprofitna nevladna organizacija za razvoj in izobraževanje s sedežem na Cipru ter s partnerji po vsem svetu. Njeno poslanstvo je spodbujati izobraževanje prihodnjih generacij; raziskav, inovacij in razvoja, ki temeljijo na preverjenih praksah; vrhunske raziskave; in opolnomočenje ljudi. CARDET združuje mednarodno ekipo starejših in mlajših strokovnjakov z mednarodnimi izkušnjami na področju  izobraževanja za razvoj, trajnostnega razvoja, socialne pravičnosti, ozaveščanja, človekovih pravic, vključevanja v družbo, aktivnega državljanstva, pomirjanja, vrednotenja programov in strategij, izobraževanja na daljavo ter evalvacije. Sodeluje z zasebnimi in javnimi organizacijami in inštitucijami v Aziji, Evropi in ZDA. Člani CARDET so uspešno sodelovali v več kot 100 projektih v več kot 20 državah. Več projektov je bilo podprtih s strani Evropske komisije, programa Združenih narodov za razvoj, The Commonwealth of Learning, The William and Flora Hewlett Foundation, in Cyprus Research Promotion Foundation.

Fondazione Cariplo

Glavni namen Fundacije je podpora organizacijam civilne družbe, ki so družbena infrastruktura našega sistema. Njeno poslanstvo je pomoč socialnim in civilnim organizacijam, da lahko bolje služijo svoji skupnosti. Pristop Cariplo temelji na načelu subsidiarnosti. Poslanstvo, vloga in operativna strategija prispevajo k prepoznavnosti fundacije, ki deluje kot organizacija, ki predvideva nastajajoče potrebe, ali izbira globoke, a še nezadovoljene potrebe, preizkuša nove  rešitve, ki bi bile učinkovitejše in cenejše, in si nato prizadeva za razširjanje najuspešnejših rešitev.

Fondazione Cariplo je ustanovna članica European Foundation Centre (EFC), evropskega združenja za krepitev in širjenje organizirane filantropije v interesu civilne družbe po Evropi in po vsem svetu.

Fondazione Cariplo je podpisala sporazume o partnerstvu oziroma že dolgo sodeluje z največjimi fundacijami na evropski ravni, v mreži EFC in izven nje. Te povezave bo  ponudila mreži projekta, da bi zagotovili stalno izmenjavo s ključnimi deležniki po vsej Evropi.

CISV

CISV je NVO s posebnim statusom pri italijanskem ministrstvu za zunanje zadeve. Izvaja projekte v Afriki in Južni Ameriki, ki temeljijo na sodelovanju z lokalnim prebivalstvom, z namenom, da slednje postane nosilec lastnega razvoja. CISV deluje v 12 državah, v Afriki (Benin, Burkina Faso, Burundi, Gvineja, Mali, Niger in Senegal) ter v Srednji in Južni Ameriki (Haiti, Brazilija, Kolumbija, Gvatemala in Venezuela). Z namenom spodbuditi varnost preskrbe s hrano, socialno pravičnost in varovanje človekovih pravic, CISV podpira gibanja kmetov, lokalne organizacije in združenja žensk ter spodbuja spremembe lokalne kulture in virov. V Italiji ozavešča prebivalce o človekovih pravicah, trajnostnem razvoju in multikulturnosti, predvsem prek izobraževalnih programov usposabljanja in dialoga za mlade, učitelje in državljane.

Euskal Fondoa

Euskal Fondoa – Združenje baskovskih lokalnih skupnosti  za mednarodno sodelovanje je partnerstvo 112 občin v Baskiji na severu Španije. Je instrument za koordinacijo in podporo pri decentraliziranem sodelovanju, ki nudi različne lokalne izkušnje z namenom, da bi bolje sodelovali v razvojnih procesih in vzpostavili trajnostne odnose z institucijami, družbenimi organizacijami in skupnostmi v državah v razvoju. EF si prizadeva za doseganje večje učinkovitosti s skupnimi aktivnostmi, izmenjavo informacij in tehnične pomoči, s projektom “Občine pomagajo občinam” vključno z vprašanji izobraževanja. Euskal Fondoa deluje v petih državah Latinske Amerike in Afrike, kjer svoja prizadevanja osredotoča na sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v naslednjih državah: Nikaragva, Salvador, Gvatemala, Kuba in Arabska demokratična republika Sahara.

 Calouste Gulbenkian Foundation

Calouste Gulbenkian Foundation je portugalska zasebna institucija, ki deluje v javnem interesu na področju umetnosti, dobrodelnosti, znanosti in izobraževanja. Fundacija je zapuščina Calousteja Sarkisa Gulbenkiana, britanskega državljana armenskega rodu, njen statut je odobrila Portugalska 18. julija 1956. Fundacija Calouste Gulbenkian je ena najpomembnejših fundacij v Evropi, ki izvaja obsežne programe in projekte na Portugalskem in drugod po svetu, tudi v partnerstvu z drugimi organizacijami, in podeljuje podpore za zunanje pobude. Ima izpostave v Parizu in Londonu – v mestih, kjer živel Calouste Gulbenkian.

Ključno vodilo dejavnosti fundacije na področju izobraževanja je prispevati k razvoju izobraževanja na Portugalskem ter k napredku izobraževanja po svetu, tako v okviru šol, kot tudi v okviru širšega družbenega konteksta. Prek različnih programov, kot so »Opolnomočenje prihodnjih generacij«, »Izobraževanje za kulturo in znanost«, »Spodbujanje portugalskega jezika in kulture« ter »Gulbenkianova štipendija«, fundacija nudi podporo projektom in dejavnostim, ki omogočajo vseživljenjsko učenje in pridobivanje novih veščin, kompetenc in znanj ter prispeva k bolj učinkovitemu sistemu izobraževanja in usposabljanja.

Institute for Sustainable Development

Inštitut za trajnostni razvoj podpira razvoj ekološkega kmetijstva Sloveniji z raziskovanjem, prenosom znanja, ozaveščevalnimi in razvojnimi projekti, od svoje ustanovite leta 1996 dalje. ITR med drugim koordinira tudi nacionalno mrežo šolskih ekovrtov, ki jo je oblikoval z namenom, da bi vzgojne in izobraževalne ustanove otrokom in mladim lahko nudile neposredne izkušnje s pridelovanjem hrane, ter da bi izboljšali ozaveščenost glede trajnostnih prehranskih in kmetijskih sistemov. Program Šolski ekovrt od leta 2011 dalje učiteljem zagotavlja znanje in veščine, da vzpostavijo šolski vrt, ga vzdržujejo in ga uporabljajo kot sodoben izkustveni učni pripomoček.

 Kopin

Kopin je malteška nevladna organizacija za človekove pravice s tremi glavnimi področji delovanja: mednarodno razvojno sodelovanje; podpora beguncem, še zlasti otrokom in ženskam; ter formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje za razvoj prek inovativnih, participativnih in akcijskih pedagoških pristopov. V povezavi s tem Kopin zagotavlja sredstva za izobraževanje in usposabljanje učiteljev ter za dejavnosti učencev in dijakov na vseh ravneh. V svojih prizadevanjih poudarja sodelovanje, mreženje in izmenjavo izkušenj, pri čemer kot ključna načela uporablja participativni pristop, vzajemno učenje in spoštovanje pravic.

 Polish Green Network

Zwiazek Stowarzyszen Polska Zielona Siec (PGN) je nacionalna zveza 12 najmočnejših združenj in fundacij, ki delujejo na področju okolja in trajnostnega razvoja ter imajo sedeže v največjih mestih Poljske. Zavzemajo se za socialno in okoljsko pravičnost v okviru trajnostnega razvoja, za vzpostavitev mehanizmov družbenega nadzora nad javnim sredstvi, za javno podporo globalnemu razvoju in zagotavljanju razvojne pomoči v državah globalnega Juga. Od leta 2002 PNG pridobiva izkušnje predvsem na področju spodbujanja odgovorne potrošnje, pravične trgovine in razvojnega izobraževanja.

 Südwind

Agencija Südwind je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1997. Deluje na področju izobraževanja in globalnih razvojnih vprašanj. Na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni sodeluje z organizacijami in institucijami na področju mednarodnega razvoja, izobraževanja, okolja, kulture in družbenih vprašanj, sodeluje pa tudi s številnimi mrežami civilne družbe ter pomembnimi političnimi osebnostmi.

Njene ključne kompetence so na področju globalnega izobraževanja (razvoj izobraževalnega gradiva, usposabljanja, podpora pilotnim šolskim projektom ipd.), na področju produkcije medijev o mednarodnih razvojnih vprašanjih ter zbiranje študij o globalnih vprašanjih.

 Urgenci

Urgenci je mednarodna mreža za partnersko kmetijstvo (Community Supported Agriculture). Kmetje in osveščeni potrošniki z vsega sveta aktivno spodbujajo partnerstvo med pridelovalci in potrošniki na lokalni ravni. Partnerstvo temelji na solidarnosti in spoštuje raznolikost in ustvarjalnost lokalnega prehranskega gibanja.

Urgenci ima veliko izkušenj na področju izmenjav izkušenj vse od leta 2008, zahvaljujoč predvsem podpori EU programov vseživljenjskega učenja. Na tisoče odraslih udeležencev iz vseh držav članic EU (in širše) je bilo vključenih v neformalna usposabljanja, ki jih koordinira Urgenci. Urgenci je sodeloval tudi s prvo generacijo šol »Local Food Catalysts” s 5 evropskimi partnerji, od otočja Zunanji Hebridi do Cipra in od Vilne do Milana.

 Association Žmergo

Združenje Žmergo je bilo ustanovljeno leta 1994 v Opatiji na Hrvaškem. Prizadeva si za varovanje okolja, narave in kulturne dediščine ter za spodbujanje trajnostnega razvoja. Dejavnosti združenja prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja prek izboljšav na področju okolja, kulture in izobraževanja.

Žmergo od leta 1998 izvaja okoljske izobraževalne programe v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah, ki se jih je doslej udeležilo več kot 8.000 otrok in mladih.